โปรแกรมอาหาร

เรามีหลักการ 4 อย่างเท่านั้น

กินเมนูอะไรก็ได้
กินตอนไหนก็ได้
แบ่งเป็นกี่มือก็ได้
คลีนหรือไม่ก็ได้

ขอเพียงทานสารอาหารให้ครบ
ตามที่โปรแกรมบอกเท่านั้น

แล้วแต่ละวันต้องทานอะไร

1. ระบบ Trainee Tracker
จะคำนวณปริมาณ "สารอาหาร"
ที่เหมาะกับคุณ
2. ดูวัตถุดิบและปริมาณที่คุณต้องการ
จากระบบ Trainee Tracker
3. นำไปปรุงเป็นเมนูอะไรก็ได้
ที่คุณชอบ
4. อิสระ ตามใจคุณ
กินตอนไหน เวลาไหน กี่มื้อ ก็ได้

พร้อมทีมโค้ชที่พร้อมตอบทุกข้อสงสัย

สามารถสอบถามกับทีมโค้ชใน Facebook group ได้
เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิก 60 Days Challenge เท่านั้น

สมัครเลย