เราคำนึงถึงผู้ฝึกเป็นสำคัญ

สมัครเลย

ง่าย...ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

ด้วยฐานข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับเข้าโปรแกรมของเรา
ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

โปรแกรมอาหาร
สัมมนา
อีเมล

อิสระอย่างเต็มที่
ที่ไหน เมื่อไร ก็ได้

ด้วยโปรแกรมเฉพาะบุคคลที่รองรับ
ให้ผู้ฝึกสามารถออกกำลังกายที่ไหนก็ได้
ฟิตเนสที่ชอบ? ที่บ้าน? กับการมีหุ่นดี
ที่ไม่ได้จำกัดตัวผู้ฝึกให้อยู่แค่ในครัว
หรือในยิม

เรื่องจัดการข้อมูล
แค่เรื่องเล็ก...

จัดการด้วย Trainee Tracker
ผู้เข้าร่วม สามารถส่งข้อมูล น้ำหนัก
และการออกกำลังกาย ได้ง่ายขึ้นด้วย
สมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องเปิดคอมพ์

ทำ และบันทึก
มีแค่นี้ที่คุณต้องทำ

คุณ
ทำตามโปรแกรมอาหาร
และออกกำลังกาย
บันทึกลง Trainee Tracker

เรื่องปวดหัว ให้เราเป็นคนดูแล

โดยที่คุณไม่ต้องมาปวดหัวกับ
เรื่องการคำนวณเหล่านี้เลย

มีคำตอบในทุกคำถาม

ด้วยฐานข้อมูลของปัญหาพบบ่อยกว่า 300 คำถาม
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มกลางที่รองรับการ
ถามตอบในทุกปัญหา