กลูโคส vs ฟรุคโตส ส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกันอย่างไร?

Nutrition

 

น้ำตาลกับคาร์บ 1 g เท่ากันนั้นจะให้พลังงานกับร่างกายกายประมาณ 4 Kcal เท่ากัน ทำให้หลายคนคิดว่าน่าจะกินทดแทนกันได้ คือยอมกินของหวาน, น้ำหวานแล้วไปอดข้าวแทน แต่จากบทความก่อนหน้านี้ที่แนะนำว่าให้ลดปริมาณน้ำตาลลงบ้างก็จะเป็นผลดีต่อการลดน้ำหนักมากขึ้น (http://goo.gl/NUqVQt)

 

จากข้อมูลเบื้องต้นก็ทำให้ได้ไอเดียบ้างแล้วว่าต่อให้ได้สารอาหารเท่ากันแต่น้ำตาลก็ให้ผลที่แตกต่างจากคาร์บอื่นๆ แต่น้ำตาลคนละชนิดนั้นจะได้ผลแตกต่างกันหรือไม่ก็สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้ครับ

 

มีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการกินน้ำตาลกลูโคสว่าได้ผลแตกต่างกับการกินน้ำตาลฟรุคโตส (น้ำตาลที่อยู่ในผลไม้) หรือไม่ โดยให้ทั้งสองกลุ่มนี้ได้รับสารอาหาร (คาร์บ, โปรตีน, ไขมัน) เท่ากัน แต่จะแตกต่างกันตรงน้ำตาลที่กลุ่มนึงจะกินเป็นกลูโคส และอีกกลุ่มนึงเป็นฟรุคโตส

 

ทางผู้วิจัยก็ได้ทำการเปรียบเทียบระดับ fat oxidation หรือก็คือระดับการนำไขมันมาใช้เป็นพลังงานก็ได้พบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตสนั้นมีระดับ fat oxidation ลดต่ำลง

 

นอกจากนี้ยังพบว่าการกินน้ำตาลที่แตกต่างกันก็ส่งผลต่อตำแหน่งของการสะสมไขมันด้วย โดยกลุ่มที่ได้รับกลูโคสจะมีการสะสมไขมันที่บริเวณใต้ผิวหนังมากกว่า ส่วนกลุ่มที่ได้รับฟรุคโตสนั้นจะมีการสะสมไขมันบริเวณช่องท้อง (visceral fat) มากกว่า

 

แต่ก็ไม่ใช่ว่ากลัวจนเกินเหตุจนไม่กล้ากินพวกผลไม้ (ซึ่งมีน้ำตาลฟรุคโตสประกอบด้วย) เพราะในงานทดลองนี้เค้าให้กินน้ำตาลเยอะมากกว่าระดับที่แนะนำกัน ดังนั้นถ้ากินผลไม้ตามปกติก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรมาก แต่ก็อยากให้ระวังพวกน้ำหวาน, ขนมหวานๆ ในปริมาณมากๆ เพราะจะทำให้ได้รับน้ำตาลมากเกินไปและอาจเกิดผลเสียได้

 

 

 

 

 

อ้างอิง

Cox CL, Stanhope KL, Schwarz JM, Graham JL, Hatcher B, Griffen SC, et al. Consumption of fructose-sweetened beverages for 10 weeks reduces net fat oxidation and energy expenditure in overweight/obese men and women. Eur J Clin Nutr. 2012;66(2):201-8.

(Visited 2,525 times, 2 visits today)

Last modified: May 8, 2019