กล้ามจะขึ้นมั้ย ถ้าไม่ได้กินอาหารเสริมโปรตีนก่อนนอน

184_whey_p

หลายคนอาจจะสนใจว่าโปรตีนก่อนนอนนั้นช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ขนาดไหน

การทดลองนี้ใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มแรก(placebo) :ได้รับโปรตีนจากอาหารเท่าๆ กัน ที่ 1.3 g/ นน ตัว 1 kg + ได้รับของเหลวที่ไม่มีแคลอรี่

กลุ่มที่สอง (protein):ได้รับโปรตีนจากอาหารเท่าๆ กัน ที่ 1.3 g/ นน ตัว 1 kg + ได้รับโปรตีนจากอาหารเสริม  27.5 g โดยโปรตีนตรงนี้เป็นโปรตีนจากเคซีน (ที่ย่อยและดูดซึมช้า) 13.75 `g และ peptopro (เคซีนที่ถูกย่อย ทำให้ดูดซึมเร็วขึ้น) อีก 13.75 g

 

 

 

111png

จากการทดลองพบว่ากลุ่มที่สอง(protein) นั้นมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ

ซึ่งจากตรงนี้ก็ดูเหมือนจะดี แต่ว่าจุดที่น่าสนใจของงานทดลองครั้งนี้คือปริมาณโปรตีนที่ได้รับทั้งหมด

222

จากตารางข้างบนพบว่าการทดลองนั้นควบคุมให้ได้รับโปรตีนจากอาหารเท่าๆ กัน ที่ 1.3 g/ นน ตัว 1 kg ซึ่งปริมาณโปรตีนจากอาหารนี้นับว่าน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำสำหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่แนะนำกันที่ 1 g/ 1 lb หรือ 2.2 g/ 1 kg ดังนั้นปริมาณโปรตีนจากอาหารอย่างเดียวในการทดลองนี้นั้นไม่อยู่ในช่วงที่แนะนำสำหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

แต่กลุ่มที่ได้รับโปรตีนจากอาหารเสริมเพิ่มนั้นพบว่าเมื่อรวมปริมาณโปรตีนจากอาหารหลักและอาหารเสริมก่อนนอนไปแล้วจะได้รับโปรตีนที่ 1.9 g/1 kg ​(ตามตารางข้างบน) ดังนั้นกลุ่ม protein ในการทดลองครั้งนี้ได้รับปริมาณโปรตีนรวมใกล้เคียงกับปริมาณที่แนะนำสำหรับเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

ดังนั้นการทดลองครั้งเลยไม่สามารถสรุปได้ตรงๆ ว่าการทานอาหารเสริมโปรตีนเสริมก่อนนอนนั้นช่วยให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าหรือไม่ เนื่องจากว่ากลุ่มนี้ได้รับโปรตีนมากกว่ากลุ่มควบคุมจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่า

 

สรุปสำหรับการนำไปใช้

1.ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั้น ควรคำนึงถึงปริมาณโปรตีนที่ได้รับโดยรวมต่อวันก่อน ควรรับให้ได้อย่างน้อย 2 g/ 1 kg

2.การใช้อาหารเสริมในกรณีที่ไม่สามารถกินโปรตีนจากอาหารหลักให้ครบได้นั้น อาจจะ”ช่วย” ถ้าโปรตีนรวมจากอาหารเสริมหรืออาหารหลักใกล้เคียงกับปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับสำหรับเสริมสร้างกล้ามเนื้อ หรืออาจจะ “ไม่ช่วย” ก็ได้ถ้าโปรตีนรวมจากอาหารเสริมหรืออาหารหลักนั้นยังน้อยกว่าปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับสำหรับเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

อ้างอิง

Snijders T, Res PT, Smeets JS, van Vliet S, van Kranenburg J, Maase K, et al. Protein Ingestion before Sleep Increases Muscle Mass and Strength Gains during Prolonged Resistance-Type Exercise Training in Healthy Young Men. J Nutr. 2015;145(6):1178-84.

 

ws_loseweight4-1050x513 (1)

183_whey

(Visited 433 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019