กินเคซีน(casein) ก่อนนอน จะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อได้มากแค่ไหน

186_casein_p

 

เป็นข้อพิสูจน์สำหรับคำถามนี้ที่ตรงตัวที่สุด งานนี้เป็นงานวิจัยอีกชิ้นนึงที่กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองได้รับโปรตีนจากอาหารหลักและโปรตีนย่อยช้ารวมได้รับโปรตีนวันละ 2.3 g/kg (โปรตีนรวมเท่ากัน) เป้าหมายของงานนี้คือดูว่าการทานโปรตีนย่อยช้าอย่างเคซีนในช่วงเวลาต่างๆ นั้นมีผลดีต่อการสร้างกล้ามเนื้อแตกต่างกันหรือไม่ ถ้าการทานโปรตีนย่อยช้าก่อนนอนนั้นช่วยให้ผลดีกว่าจริงๆ กลุ่มที่ได้รับโปรตีนย่อยช้าก่อนเวลานอนนั้นควรจะมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า

 

ตื่นเช้า ก่อนเวท (16.00) หลังเวท 5 ชม (22.30)
กลุ่มควบคุม เคซีน 35 g เคซีน 35 g
กลุ่มได้รับโปรตีนก่อนนอน เคซีน 35 g เคซีน 35 g

 

พบว่ามวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มนั้นไม่แตกต่างกันมาก

 

ดังนั้นจุดที่สำคัญคือปริมาณโปรตีนโดยรวมต่อวัน

1.ต่อให้ไม่ใช้อาหารเสริมโปรตีนย่อยช้าก็สามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ดีได้เมื่อทานโปรตีนโดยรวมต่อวันให้มากพอ

2.ต่อให้ไม่ใช้อาหารเสริมโปรตีนย่อยช้าในช่วงก่อนนอนก็สามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ดีได้เมื่อทานโปรตีนโดยรวมต่อวันให้มากพอ

3.ให้คำนึงถึงปริมาณโปรตีนรวมต่อวันเป็นหลัก

 

แนวทางการทานโปรตีนสำหรับเพิ่มกล้ามเนื้อ

1.ทานโปรตีนอย่างน้อย 2 g/kg

2.แบ่งโปรตีนออกเป็น 4-6 มื้อต่อวัน, ปริมาณโปรตีนต่อมื้อเท่าๆ กัน

3.แต่ละมื้อห่างกันประมาณ 3-4 ชม

 

อ้างอิง

1.Burk A, Timpmann S, Medijainen L, Vahi M, Oopik V. Time-divided ingestion pattern of casein-based protein supplement stimulates an increase in fat-free body mass during resistance training in young untrained men. Nutr Res. 2009;29(6):405-13.

(Visited 1,409 times, 2 visits today)

Last modified: May 8, 2019