หลักฐานเพิ่มเติม : กินโปรตีนมากๆ อันตรายหรือไม่

Nutrition, Tips and Technique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213_protien_p

ปริมาณโปรตีนที่แนะนำสำหรับคนปกติทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ 0.8 g ต่อน้ำหนักตัว 1 kg แต่สำหรับคนที่ออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั้นก็ต้องมากมากกว่านั้น

ซึ่งการที่ต้องกินโปรตีนในปริมาณที่มากกว่านี้เองทำให้หลายคนสงสัยว่าจะเกิดอันตรายหรือไม่อย่างไร

จากบทความเดิมได้อ้างอิงงานวิจัยที่พบว่าการกินโปรตีนมากๆ นั้นไม่เป็นอันตราย (สำหรับคนที่ปกติ ไม่ได้มีความผิดปกติของไต)

บทความเดิม: http://goo.gl/ut25pf

ในบทความนี้ได้นำผลการศึกษาวิจัยที่พึ่งตีพิมพ์ไปในปี 2015 นี้เอง

เริ่มแรกการทดลองได้แบ่งอาสาสมัครออกเป็นสองกลุ่ม

กลุ่มที่กินโปรตีนในปริมาณ 2.3 g ต่อน้ำหนักตัว 1 kg

กลุ่มที่กินโปรตีนในปริมาณ 3.4 g ต่อน้ำหนักตัว 1 kg

ซึ่งจะสังเกตได้ว่าทั้งสองกลุ่มนี้กินโปรตีนมากกว่าคำแนะนำสำหรับคนทั่วไป 2-3 เท่า

 

จากการทดลองนี้ยังไม่พบผลเสียของการกินโปรตีนในปริมาณมากๆ (ในอาสาสมัครที่สุขภาพดี)

bbbb

ผลการตรวจในตารางนั้น หลายๆ คนอาจจะเคยเห็นตอนไปตรวจสุขภาพประจำปีกันบ้างแล้ว โดยตัวเลขทางด้านขวาสุด (Normal values) คือช่วงค่าปกติในคนปกติ พบว่าทั้งผลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไต (BUN, Creatinine, GFR) นั้นก็ยังอยู่ในช่วงปกติทั้งสองกลุ่ม

สรุป

1.ด้วยหลักฐานในปัจจุบัน หากร่างกายปกติ การกินโปรตีนในระดับที่แนะนำสำหรับเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั้นยังไม่พบผลเสีย

2.ถึงแม้จะยังไม่พบผลเสีย แต่เพื่อความปลอดภัยก็ควรจะตรวจสุขภาพเป็นประจำ

หากมีงานวิจัยใหม่ๆ ในเรื่องนี้อีก ทาง P4F จะอัพเดทให้เรื่อยๆ ครับ

อ้างอิง

Antonio J, Peacock CA, Ellerbroek A, Fromhoff B, Silver T. The effects of consuming a high protein diet (4.4 g/kg/d) on body composition in resistance-trained individuals. J Int Soc Sports Nutr. 2014;11:19.

 

 

FF20%

pt_banner

 

 

 

(Visited 391 times, 1 visits today)

Last modified: May 10, 2019