คลิบวิดีโอวิธีการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน

Uncategorized

ทำความรู้จักที่วัดไขมัน

วิธีการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันจุดที่ 1 ของ ผู้ชาย

 

วิธีการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันจุดที่ 1 ของ ผู้หญิง

วิธีการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันจุดที่ 2 ของ ผู้ชาย

 

วิธีการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันจุดที่ 2 ของ ผู้หญิง

 

วิธีการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันจุดที่ 3 ของ ผู้ชาย และ ผู้หญิง

 

วิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมัน

(Visited 852 times, 1 visits today)

Last modified: May 10, 2019