60 Day challenge รุ่นที่ 10 | planforfit.com คอร์สออกกำลังกาย และโภชนาการอาหาร
6010day_fb_link

คลิปปฐมนิเทศรุ่นที่ 60 Day Challenge รุ่นที่ 10

Intro

 

ตัวอย่างผลลัพธ์

 

ระบบเผาผลาญ

 

สิ่งที่ค้องทำเมื่อเริ่มต้นโปรแกรม

 

การส่งการบ้านและประเมินผล

 

สิ่งพื้นฐานที่ควรรู้ (Weight Training, Cardio, Nutrition)

 

 

 

 

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]