60 Day challenge รุ่นที่ 11 | planforfit.com คอร์สออกกำลังกาย และโภชนาการอาหาร
6011day_fb_link

คลิปปฐมนิเทศ 60 Day รุ่นที่ 11

Intro + แนะนำตัว

 

ระบบเผาผลาญ

 

แชร์ประสบการณ์

 

สิ่งที่ต้องทำใน 60 Day 1

 

สิ่งที่ต้องทำใน 60 Day 2

 

Nutrition & Weight Training & Cardio

 

จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]