60 Day challenge รุ่นที่ 12 | planforfit.com คอร์สออกกำลังกาย และโภชนาการอาหาร

คลิปปฐมนิเทศ 60 Day Challenge รุ่นที่ 12

Intro

ระบบเผาผลาญ

ตัวอย่างผลลัพธ์

สิ่งที่ต้องทำเมื่อเข้าโปรแกรม

การส่งการบ้านและประเมินผล

Nutrition & Weight Training

Cardio

วิธีการวัด Body Fat[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]