คลิปวิดิโอปฐมนิเทศ 60-Day Challenge รุ่นที่ 17 - planforfit

คลิปวิดิโอปฐมนิเทศ 60-Day Challenge รุ่นที่ 17

Intro

ระบบเผาผลาญ

ตัวอย่างผลลัพธ์

สิ่งที่ต้องทำเมื่อเข้าโปรแกรม

(ขัดข้องทางเทคนิคจึงจำเป็นต้องใช้วิดิโอของรุ่นที่ 16 แต่เนื้อหาไม่แตกต่างกัน)

ทำไมต้องฝึก Weight Training เพื่อให้รูปร่างดีขึ้น

(ขัดข้องทางเทคนิคจึงจำเป็นต้องใช้วิดิโอของรุ่นที่ 16 แต่เนื้อหาไม่แตกต่างกัน)

การส่งการบ้านและประเมินผลรายสัปดาห์

(ขัดข้องทางเทคนิคจึงจำเป็นต้องใช้วิดิโอของรุ่นที่ 16 แต่เนื้อหาไม่แตกต่างกัน)

Nutrition, Weight Training, Cardio

เคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงจากผู้เข้าร่วมโปรแกรม

ปัญหา หรือ ข้ออ้าง

วิธีการวัดไขมันด้วย Skinfold Caliper

(ขัดข้องทางเทคนิคจึงจำเป็นต้องใช้วิดิโอของรุ่นที่ 16 แต่เนื้อหาไม่แตกต่างกัน)[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]