ความสำคัญของโปรตีน

ความสำคัญของโปรตีน

โปรตีนเป็นสาร อาหารที่สำคัญ ร่างกายต้องการโปรตีนในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ สำหรับการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งที่มีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั้นจึง ยิ่งต้องให้ความสำคัญของการทานโปรตีนให้มากขึ้น

เมื่อออกกำลังกายโดยเวทเทรนนิ่งจะเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อต้องทำงานหนัก จึงต้องมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อรองรับการทำงาน ดังนั้นสารอาหารต่างๆ โดยเฉพาะโปรตีนจึงจำเป็นในการซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

การทานโปรตีนนั้นในปริมาณที่เหมาะสมควบคู่กับการเวทเทรนนิ่งนั้นสามารถ กระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ โดยกระบวนการดังกล่าวเรียกว่าการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อ (muscle protein synthesis; MPS) ร่างกายจะกระตุ้น MPS ได้โดยการกระตุ้นด้วยเวทเทรนนิ่งและปริมาณกรดอะมิโน leucine  (กรดอะมิโนตัวนึงในกลุ่ม BCAAs)ซึ่งได้จากการย่อยโปรตีน เมื่อระดับ leucine ในเลือดสูงจะไปกระตุ้น mTOR ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิด MPS ต่อไปจึงได้มีสินค้าประเภท BCAAs และ leucine เดี่ยวๆ วางขาย

ถึงแม้ว่า leucine จะมีความสำคัญในการกระตุ้น MPS แต่กระบวนการซ่อมแซมนั้นต้องการกรดอะมิโนตัวอื่นๆ ด้วย การเสริมแต่ BCAAs หรือ leucine เดี่ยวๆ แต่ไม่ทานโปรตีนให้ครบก็จะทำให้กระบวนการ MPS เกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์ แต่การทานโปรตีนในปริมาณที่มากพอจะทำให้ร่างกายย่อยจนได้ leucine มากพอที่จะกระตุ้น MPS และยังย่อยได้กรดอะมิโนอื่นๆ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอีกด้วย ดังนั้นในขั้นตอนของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อจึงได้เน้นให้ทานโปรตีนให้เยอะ มากพอเพื่อให้ร่างกายมีทรัพยากรมากพอต่อการสร้างกล้ามเนื้อ

นอกจากนี้เมื่อร่างกายได้รับโปรตีนมากพอก็ลดการสลายโปรตีนกล้ามเนื้อเพื่อนำ มาใช้เป็นพลังงาน (Muscle Breakdown) ซึ่งการลดการสลายโปรตีนกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ ช่วงลดไขมันต้องการได้รับโปรตีนเพียงในปริมาณที่ไม่แตกต่างจากตอนช่วงเพิ่ม กล้ามเนื้อ นักกีฬาบางคนอาจจะเพิ่มปริมาณโปรตีนในช่วงลดไขมันนี้มากกว่าตอนเพิ่มกล้าม เนื้อด้วยซ้ำไปเพราะว่าต้องการรักษามวลกล้ามเนื้อให้สลายน้อยที่สุด

(Visited 2,195 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019