คาร์ดิโอตอนท้องว่างดีกว่าหรือไม่?

Cardio, Weight Training

1

หลายคนอาจจะเคย ได้ยินคนอ้างว่าการคาร์ดิโอตอนท้องว่างนั้นจะช่วยให้ลดไขมันได้ดีขึ้นเพราะ ตอนที่เราท้องว่างนั้นเรายังไม่ได้ทานอะไร ไม่มีพลังงาน ร่างกายเลยต้องดึงพลังงานจากไขมันมาใช้โดยตรง

แต่จากการทดลอง ในปี 2014 ได้ทำการเปรียบเทียบว่าการคาร์ดิโอตอนท้องว่างนั้นดีกว่าจริงหรือไม่ แต่พบว่าไม่ว่าจะกินอาหารก่อนคาร์ดิโอหรือจะไม่กินอาหารเลยแล้วไปคาร์ดิโอ ตอนท้องว่างๆ ก็ได้ผลในการลด นน ไม่แตกต่างกัน

คาร์ดิโอตอนท้องว่าง (fasted) ทานอาหารก่อนคาร์ดิโอ (fed)
มวลไขมัน (fat mass) ที่เปลี่ยนไป -1.1 kg -0.7 kg
มวลส่วนไร้ไขมัน (fat free mass) -0.5 kg -0.2 kg

ในปัจจุบันก็มี หลายๆ ทฤษฏีที่ยกมากล่าวอ้าง แต่บางทีทฤษฏีเหล่านั้นก็ไม่เคยได้รับการพิสูจน์มาก่อน แต่เป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาและใส่เหตุผลให้ดูน่าคล้อยตามอย่างเช่นกรณีที่ว่า คาร์ดิโอตอนท้องว่างจะทำให้ร่างกายดึงเอาไขมันมาใช้มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิสูจน์แล้วพบว่าทั้งสองวิธีนั้นไม่ต่างกัน

 

ทำไมทั้งสองวิธีถึงไม่แตกต่างกัน

ยังไงการลด นน และไขมันจะมีหลักที่ต้องยึดอยู่เสมอนั่นก็คือ พลังงานที่ได้รับ < พลังงานที่ใช้

 

ในเมื่อไม่ว่าจะ คาร์ดิโอตอนท้องว่างหรือคาร์ดิโอหลังจากทานอาหารเข้าไปแล้วนั้น ทั้งสองวิธีเป็นการเพิ่มพลังงานในสัดส่วนของพลังงานที่ใช้ทั้งคู่ เมื่อคาร์ดิโอในระยะเวลานานเท่ากันและควบคุมอาหารเหมือนกัน ย่อมได้ผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน

 

อ้างอิง

Schoenfeld: Body composition changes associated with fasted versus non-fasted aerobic. Journal of the International Society of Sports Nutrition2014, 11:54  doi:10.1186/s12970-014-0054-7

Metabolic

PT_1hrr

 

(Visited 1,125 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019