คาร์ดิโอแบบ Low Intensity Vs HIIT

Cardio, Weight Training

1

คาร์ดิโอ (Cardio) คือ ?

เป็นคำที่เรียกติดปากกันในหมู่ผู้ออกกำลังกายในปัจจุบัน

Cardio มาจากคำว่า Kardia ในภาษากรีกซึ่งแปลว่า “หัวใจ” คำว่า Cardio จริงๆแล้วถูกเรียกย่อมาจากคำว่า Cardiovascular system ซึ่งมีความหมายกว้างๆว่า ระบบไหลเวียนหัวใจและหลอดเลือด ต่อมาเมื่อการออกกำลังกายเป็นที่แพร่หลาย และกลุ่มผู้ออกำลังกายได้รับอิทธิพลจากองค์ความรู้ทางตะวันตก ภายหลังจึงเรียกคำว่า Cardio ติดปากกันนั่นเอง

การคาร์ดิโอนั้น ยังถูกเรียกว่าการ เบิร์น, แอโรบิค อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดหมายรวมถึงนัยยะเดียวกันคือ การออกำลังกายแบบที่เน้นไปในทางการพัฒนาระบบหัวใจและหลอดเลือด จุดเด่นที่สุดของการคาร์ดิโอคือ ความสามารถอย่างเห็นได้ชัดในการลดไขมันผ่านทางการเพิ่มระบบเผาผลาญ และ การใช้พลังงาน

ในปัจจุบันการคาร์ดิโอที่เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับทั้งทางการวิจัยและปฏิบัตินั้นมีพื้นฐานจากการคาร์ดิโอ 2ประเภทหลักๆ ได้แก่

1.Low intensity, หรือ อาจถูกเรียกต่างๆกันเช่น Low impact, Long duration ต่างๆกัน การคาร์ดิโอประเภทนี้มีจุดเด่นหลักๆคือ

– มีความเข้มข้นต่ำ คือที่ระดับ 55 – 65% อัตราการเต้นของชีพจรสูงสุด (Maximum Heart Rate หรือ MaxHR)

– ใช้เวลาค่อนข้างนาน (ระยะเวลาที่แนะนำตั้งแต่ 30-60นาที)

– ระดับชีพจรค่อนข้างคงที่ตลอดระยะเวลาการฝึก

2.High Intensity Interval Training. HIIT หรือมักเรียกติดปากว่า Interval หรือการคาร์ดิโอแบบหนักสลับเบา การคาร์ดิโอแบบหนักสลับเบานี้มีจุดเด่นหลักๆคือ

– มีความเข้มข้นสูง ตั้งแต่ระดับ 60-85% MaxHR (ในบางกรณีอาจพบได้ถึง 90% MaxHR)

– ใช้เวลาสั้น 15 – 35นาที (ระยะเวลาแนะนำมักอยู่ระหว่าง 20นาที)

– เนื่องจากเป็นการฝึกในลักษณะหนักสลับเบา ระดับชีพจรจึงมีการแกว่งไปมาตามช่วงของการฝึก

 

(Visited 2,366 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019