คาร์โบไฮเดตรแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

Supplement, Tips and Technique

Glucose

เป็นคาร์บเชิงเดียว (simple carb) ร่างกายสามารถดูดซึมเอาไปใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องการกระบวนการย่อยเพิ่มเติม

Dextrose

เป็นอีกชื่อนึงของ glucose สรุปก็คือ dextrose = glucose นั่นแหละ เป็นการเรียกชื่อทางเคมีที่แตกต่างกัน

Maltodextrin

หลายคนเข้าใจผิดว่ามันคือ simple carb เพราะว่ามันย่อยเร็ว (ถ้ายังเข้าใจเช่นนี้อยู่ แนะนำบทความเรื่องประเภทของคาร์บ) จริงๆ แล้วมันเป็น complex carb ที่มีค่า glycemic index (GI) สูง เป็นคาร์บที่นิยมใช้แทนมื้ออาหาร อาหารเสริมที่ใช้ทดแทนมื้ออาหารก็นิยมใส่สารนี้มาเป็นแหล่งของคาร์บ

Waxy Maize

เป็นคาร์บอีกชนิดนึงที่นิยมใช้ในอาหารเสริม เป็นคาร์บที่มีปริมาณ amylopectin สูง (amylopectin คือคาร์บที่มีโครงสร้างแบบสายแขนง) ซึ่งพบว่าคาร์บที่มีโครงสร้างแบบสายแขนงนั้นถูกย่อยได้ดีกว่า [1] จึงทำให้หลายคนคิดว่า waxy maize เหมาะกับช่วงเวลาหลังออกกำลังกายมาก แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วพบว่าเมื่อเทียบระดับน้ำตาลในเลือดระหว่าง waxy maize กับ maltodextrin แล้วพบว่าประสิทธิภาพในการเติม glycogen นั้นไม่ได้แตกต่างกัน [2] ดังนั้น waxy maize เป็นคาร์บทางเลือกนึงที่สามารถใช้เป็นแหล่งคาร์บได้แต่ไม่ได้มีความพิเศษแตกต่างอะไรกับ complex carb ชนิดอื่นๆ ที่นิยมใช้กันอยู่แล้วอย่าง maltodextrin

อ้างอิง

1.        Brighenti F, Benini L, Del Rio D, Casiraghi C, Pellegrini N, Scazzina F, Jenkins DJ, Vantini I: Colonic fermentation of indigestible carbohydrates contributes to the second-meal effect. Am J Clin Nutr2006, 83(4):817-822.

2.        Jozsi AC, Trappe TA, Starling RD, Goodpaster B, Trappe SW, Fink WJ, Costill DL: The influence of starch structure on glycogen resynthesis and subsequent cycling performance. Int J Sports Med1996, 17(5):373-378.

(Visited 484 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019