คุมอาหารทุกมื้อ vs หลุดบ้าง | planforfit.com คอร์สออกกำลังกาย และโภชนาการอาหาร
1

คุมอาหารทุกมื้อ VS หลุดบ้าง แบบไหนลดน้ำหนักได้ดีก่วากัน

2

จากงานวิจัยในปี 2014 ได้ทดลองเปรียบเทียบการคุมอาหาร 2 แบบ

– CR (Caloric Restriction) เป็นกลุ่มที่จะกินอาหารคงที่ คุมอาหารตลอด 42 วัน (6 สัปดาห์)

– CSD (Caloric Shifting Diet) เป็นกลุ่มที่คุมอาหาร 11 วัน ตามด้วยกินตามปกติ 3 วัน ทำแบบนี้จนครบ 42 วัน (3  รอบก็ครบ 42 วันหรือ 6 สัปดาห์เหมือนกลุ่มแรก)

 

พบว่าหลังจากครบ 42 วัน (6 สัปดาห์)

– กลุ่มที่ไดเอทแบบ CR หรือที่คุมเคร่งตลอดนั้นสามารถลด นน รวมไปได้ 5.39 kg

– ส่วนกลุ่มที่กินแบบ CSD สามารถลด นน รวมได้ 6.28 kg

men_ads

เมื่อพิจารณาจาก ข้อมูลตรงนี้ทำให้ผู้วิจัยสรุปว่ากลุ่มที่ไม่ได้คุมเคร่งตลอด 42 วัน โดยมีช่วงเบรกบ้างจะทำให้ลด นน ได้ดีกว่ากลุ่มที่คุมเคร่งตลอดเวลา

ส่วนสาเหตุที่ทำ ให้เป็นเช่นนั้น ทางผู้วิจัยก็ได้วัดระดับการเผาผลาญของทั้งสองกลุ่มเทียบกันได้ผลดังรูปข้าง ล่าง โดยพบว่ากลุ่มที่กินแบบเคร่ง CR นั้นมีระดับการเผาผลาญตกลงไปเรื่อยๆ ในขณะที่กลุ่มที่กินแบบมีช่วงเบรกบ้างมีระดับการเผาผลาญที่สูงกว่า

3

ซึ่งการเผาผลาญ ที่สูงกว่านี่เองที่น่าจะเป็นเหตุผล เพราะกว่าการเผาผลาญเป็นส่วนที่ทำให้ cal in < cal out ได้ ในเมื่อกลุ่มที่กินแบบมีช่วงเบรกบ้างนั้นมีระดับการเผาผลาญสูงกว่าก็หมาย ความว่ามีพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละวัน (cal out) สูงกว่า

 

การไดเอทที่ดี ไม่ใช่การไดเอทแบบเคร่งที่ต้องทำอะไรให้เป๊ะ 100% ถ้าตัวเราเป็นคนที่สามารถทำให้เป๊ะใกล้เคียง 100% ได้โดยที่ไม่ฝืนก็เป็นเรื่องที่ดี แต่สำหรับหลายๆ คนไม่ได้เข้มแข็งพอขนาดที่จะทำ 100% ได้ทุกวัน ก็อาจจะลดระดับมาเป็น 70-80% เพื่อให้ทำให้ได้ทุกวัน การทำแบบนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่า 100% แต่มันดีกว่าทำไม่ได้เลย ดีกว่าทำได้แค่สัปดาห์เดียวแล้วเลิกทำ ไม่สามารถทำได้ต่อเนื่องจนเห็นผล

อ้างอิง

Davoodi SH, Ajami M, Ayatollahi SA, Dowlatshahi K, Javedan G, Pazoki-Toroudi HR. Calorie Shifting Diet Versus Calorie Restriction Diet: A Comparative Clinical Trial Study. International Journal of Preventive Medicine. 2014;5(4):447-456.

ws_mhp1

 

caliper copy[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"]

There are no comments

Add yours

[fbcomments]