คู่มือการเริ่มต้นเล่นเวท

การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนั้น มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ประกอบกันเพื่อเป้าหมายคือผลลัพธ์ในการพัฒนารูปร่างและสุขภาพ

 

1.เบื้องต้นที่ควรทราบและศึกษาคือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเวทเทรนนิ่ง

– สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มต้นเล่นเวท

– ศัพท์และเทคนิคพื้นฐานของการเล่นเวท

5 ข้อผิดพลาดที่ควรรู้ก่อนเกิดอันตรายจากเวทเทรนนิ่ง

 

2. หลังจากทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเวทเทรนนิ่งแล้ว และ พร้อมที่จะเริ่มออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างจริงจัง ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคื การวางแผนการออกกำลังกาย ซึ่งสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการวางเป้าหมายการออกกำลังกายคือ

– เป้าหมายตอนนี้ควรลดไขมันหรือเพิ่มกล้ามเนื้อ

การทราบเป้าหมายและตัดสินใจ ลดไขมันก่อน หรือ จะเพิ่มกล้ามเนื้อก่อนแล้ว ทำให้เราสามารถวางแผนได้อย่างถูกต้อง ไม่เสี่ยงต่อการสะสมไขมันมากเกินไป หรือ ลดนำ้หนักจนระบบเผาผลาญเสียนั่นเอง โดยให้ยึดหลักดังนี้ ถ้า % ไขมันมากกว่า 15% ให้ลดไขมันก่อน  ถ้าน้อยกว่า 15% ให้เพิ่มกล้ามเนื้อ  และใช้คาลิปเปอร์ในการวัด เพราะแม่นยำกว่าเครื่องแบบถือ

 

– เมื่อทราบเป้าหมายในการออกกกำลังกายแล้ว ก็จะเข้าสู่การวางแผนโปรแกรมอาหารให้สอดคล้องกับการออกกำลังกาย

การคำนวนโปรแกรมอาหารเบื้องต้น 

การเพิ่มกล้ามเนื้อแบบให้ไขมันเพิ่มน้อยที่สุด

การลดไขมันโดยที่กล้ามเนื้อหายน้อยที่สุด

 

เมื่อทราบโปรแกรมอาหารที่จะรับประทานแล้วก็จะเข้าสู่ส่วนของการฝึกเวทเทรนนิ่ง

เวทเทรนนิ่งสำหรับมือใหม่นั้นมีแผนการฝึกคร่าวๆดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 – 4 ฝึกแบบโปรแกรมฝึกทั่วร่าง

 

สัปดาห์ที่ 5 เป็นต้นไปผู้ฝึกต้องตัดสินใจว่าจะฝึกเวทเทรนนิ่งต่อสัปดาห์ละกี่ครั้ง (แนะนำที่ 3 – 4ครั้ง) หลังจากนั้นผู้ฝึกจึงจะเร่ิมฝึกแบบแยกส่วนฝึก แบบสัปดาห์ละ 3 – 4 ครั้ง

โปรแกรมการฝึกแบบ 3 วันต่อสัปดาห์

โปรแกรมการฝึกแบบ 4 วันต่อสัปดาห์

 

 

เมื่อทราบแล้วว่าจะต้องฝึกท่าฝึกใดบ้างเพื่อบริหารร่างกายในแต่ละส่วน ขั้นต่อไปคือการเลือกน้ำหนักที่จะฝึกว่า ควรจะยกหนักแค่ไห

สำหรับผุ้ฝึกที่ฝึกเกิน 12สัปดาห์ขึ้นไป อาจพิจารณาเพื่อเพิ่มเทคนิคการฝึกต่างๆในโปรแกรมการฝึกได้

เทคนิคและโปรแกรมการฝึก

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการจัดโปรแกรมการฝึกคือ การเบิร์น หรือ การ คาร์ดิโอนั่นเอง

รวมบทความเกี่ยวกับการคาร์ดิโอ

ถึงจุดนี้ผู้ฝึกก็จะได้แผนการฝึกเบื้องต้นอย่างครบถ้วนทั้งในส่วนของ การเลือกเป้าหมาย การฝึก การรับประทานอาหาร และ การวางแผนการคาร์ดิโอ

 

3. นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับข้อมูลที่ควรทราบดังนี้

อาหารเสริม 

วิธีการฝึกแต่ละท่า

 

608day

 

 

(Visited 2,477 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019