การนอน growth hormone | planforfit.com คอร์สออกกำลังกาย และโภชนาการอาหาร
118_sleep

จริงมั้ยนอนกลางวัน Growth hormone หลั่งน้อยกว่านอนกลางคืน

118_sleep_p

จริงมั้ย…นอนกลางวัน Growth hormone จะหลั่งน้อยกว่าตอนกลางคืน

งานนี้เป็นงานทดลองเพื่อวัดระดับ Growth hormone (GH) ตลอดระยะเวลา 24 ชม  ในกลุ่มคนที่มีการใช้ชีวิตสองแบบดังนี้ [1]

 

1.Day-active : กลุ่มที่ทำงานกลางวัน โดยนอนตั้งแต่ 23.00-7.00 (นอน 8 ชม)

2.Night-active : กลุ่มที่ทำงานกลางคืน โดยนอนตั้งแต่ 07.00-15.00 (นอน 8 ชม)

 

โดยทั้งหมดจะนอนในห้องที่จัดเตรียมให้มีเสียงน้อยที่สุด, มีการจัดให้ห้องที่มีการควบคุมแสงสว่างให้เหมือนๆ กันทั้งสองกลุ่ม ซึ่งได้ผลตามรูปข้างล่าง

Growth hormone Day-active subjects

พบว่าในกลุ่มที่ทำงานตอนกลางวัน (นอนกลางคืน) ในช่วงเวลาที่นอนนั้นมีการหลั่ง GH ออกมาคิดเป็น 53% ของที่หลั่งตลอดวัน (สังเกตว่าระดับของ GH ในช่วงกลางวันก็มีการหลั่งเรื่อยๆ ไม่ใช่ 0) ส่วนรูปเล็กๆ ด้านข้างให้เห็นว่าในกลุ่มนี้ก็มีความแตกต่างในรูปแบบการหลั่ง GH เช่นกัน (ความแตกต่างระหว่างบุคคล สังเกตกราฟจะแตกต่างกันบ้าง)

ส่วน ในกลุ่มที่ทำงานกลางคืน (นอนกลางวัน) นั้นพบว่ามีรูปแบบในการหลั่ง GH ที่ไม่เหมือนกับกลุ่มที่ทำงานกลางวัน (นอนกลางคืน)

Growth hormone Night Workers

พบว่าคนที่นอนกลางวันนั้นมีการหลั่ง GH ประมาณ 17% ของปริมาณรวมที่หลั่งทั้งวัน แต่ในช่วงเวลาที่ตืนมาทำงานกลางคืนนั้นจะเห็นว่ามีการหลั่ง GH เพิ่มมาเป็นระยะๆ ทำให้ระดับ GH โดยรวมต่อวันนั้นไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ทำงานกลางวัน (นอนกลางคืน)  ตัวเลขอาจจะต่างกันก็จริงแต่ไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติ

 

ทำงานกลางวัน (นอนกลางคืน) ทำงานกลางคืน (นอนกลางวัน
ระยะเวลานอน (ชม) 8 8
ปริมาณ GH ทั้งวัน (µg) 159.0±28.2 151.7±16.9

 

สรุปจากงานวิจัยนี้

 

1.จากคำพูดที่ว่า GH จะหลั่งช่วง 22.00 (หรือสี่ทุ่ม) เท่านั้น ถ้าหลั่งตั้งแต่ 22.00 จริง ควรจะเห็นระดับ GH สูงขึ้นมาแต่แรกแล้ว แต่จากการทดลองแล้วพบว่าสำหรับคนที่นอนกลางคืน จะหลั่ง GH มากๆ ในช่วงตอนเริ่มนอนหลับแล้วระดับค่อยๆ ลดลง สังเกตจากกราฟจะเห็นว่าระดับ GH จะเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลังจากหลับไปแล้ว

 

2.ผลที่ได้คล้ายกับงานอื่นๆ ที่พบว่าการหลั่ง GH นั้นขึ้นกับกระบวนการของระบบร่างกายที่เกิดขึ้นในเวลาที่นอน โดยงานวิจัยก่อนๆ พบว่าเมื่อเปลี่ยนเวลานอนก็ทำให้รูปแบบการหลั่ง GH เปลี่ยนไป โดยเมื่อเปลี่ยนเวลานอนให้ช้ากว่าเดิม 12 ชม ก็เกิดการหลั่ง GH ไปอิงกับเวลานอนใหม่ [2]

 

3.กลุ่มที่ทำงานกลางคืนแล้วนอนกลางวันจะมีรูปแบบการหลั่ง GH แตกต่างจากคนที่นอนกลางคืน ถึงแม้ว่าตอนนอนนั้นจะมีระดับการหลั่งที่น้อยกว่า แต่ก็ชดเชยด้วยการที่มีการหลั่ง GH ในช่วงตื่นเยอะกว่า

 

 

อ้างอิง

  1. Brandenberger G, Weibel L: The24-h growth hormone rhythm in men: sleep and circadian influences questionedJournal of sleep research2004, 13(3):251-255.

 

  1. Sassin JF, Parker DC, Mace JW, Gotlin RW, Johnson LC, Rossman LG: Human growth hormone release: relation to slow-wave sleep and sleep-walking cyclesScience1969, 165(3892):513-515.

 

 

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]