จะคุมอาหารหรือจะเบิร์น เท่าไหร่ ยังไงให้ลดได้

Cardio, Weight Training

1

หลักการลดน้ำหนักที่ดีคือ ลดน้ำหนักสัปดาด์ละ 0.5kg เท่ากับว่าต้องทำให้พลังงานติดลบสัปดาห์ละ 3500 แคล หรือ 500 แคลต่อวัน

วิธีการลดวันละ 500 แคลลอรี่

1. ลดการทานข้าวหุงสุกประมาณ 500g/วัน    

2. คาร์ดิโอ 70% MaxHR ประมาณ 50 นาที/วัน

3. ลดการทานข้าวหุงสุก 250g/วัน +  คาร์ดิโอ 70% MaxHR ประมาณ 25 นาที/วัน

PlanforFIT แนะนำวิธีที 3 เพราะไม่ต้องคุมอาหารเยอะ และไม่ต้องใช้เวลาคาร์ดิโอนานๆ

วิธีการหา MaxHR

MaxHR คืออัตราการเต้นของหัวใจสูงที่สุดต่อนาที  โดยคำนวณได้จาก 220-อายุ  เช่น อายุ 20 ปี  MaxHR จะเท่ากับ 200 ครั้งต่อนาที  ดังนั้นถ้าคาร์ดิโอ 70% ของ MaxHR ก็จะเท่ากับเต้น 140 ครั้งต่อนาที

(Visited 402 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019