จะลดน้ำหนักต้องทานโปรตีนวันละเท่าไหร่?

โปรตีนนับว่า เป็นสารอาหารที่คนที่ออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งใส่ใจมากที่สุดเนื่องจากว่า โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญในการซ่อมแซมและเสริมสร้างส่วนต่างๆ ของร่างกายรวมทั้งกล้ามเนื้อ
 
เมื่อร่างกายได้ รับโปรตีนก็จะกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อ (Muscle Protein Synthesis หรือเรียกย่อๆ ว่า MPS) และลดการสลายโปรตีนกล้ามเนื้อเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงาน (Muscle Breakdown) ซึ่งการลดการสลายโปรตีนกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ ช่วงลดไขมันต้องการได้รับโปรตีนเพียงในปริมาณที่ไม่แตกต่างจากตอนช่วงเพิ่ม กล้ามเนื้อ นักกีฬาบางคนอาจจะเพิ่มปริมาณโปรตีนในช่วงลดไขมันนี้มากกว่าตอนเพิ่มกล้าม เนื้อด้วยซ้ำไปเพราะว่าต้องการรักษามวลกล้ามเนื้อให้สลายน้อยที่สุด
 
การคำนวณปริมาณ โปรตีนสำหรับช่วงลดไขมันจึงจะใช้วิธีเดียวกันกับตอนเพิ่มกล้ามเนื้อ (แล้วไปปรับเปลี่ยนปริมาณคาร์บแทน) การคำนวณในที่นี้จะยึดตามหลักการดังนี้
 
1.เปลี่ยน นน ตัว (kg) ให้เป็นหน่วย lbs โดยการเอา นน ตัวไปคูณด้วย

2.เมื่อได้ นน ตัว (lbs) แล้วให้นำไปคูณด้วย 1-1.5

3.เลขที่ได้คือช่วงโปรตีนในหน่วย (g) ที่ควรได้รับในแต่ละวัน
 
ยกตัวอย่างเช่น นาย A นน 60 kg

จะมี นน 60 x 2.2 = 132 lbs

ควรได้รับโปรตีนวันละ 132 x 1 = 132 g และ 132 x 1.5 = 198 g (132-198 g)

(Visited 1,404 times, 2 visits today)

Last modified: May 10, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *