จะลดน้ำหนัก จำเป็นต้องเล่นเวทไหม?

การลดน้ำหนักเบื้องต้นในทางออกกำลังกาย คือ การพยายามลดปริมาณน้ำหนักของไขมันส่วนเกินออกจากร่างกาย โดยให้น้ำหนักที่ลดลงไปนั้นเป็นส่วนประกอบหลักๆของไขมันที่เราเผาผลาญไปเป็นสำคัญ ปัจจัยในการเผาผลาญลดไขมันนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลักๆดังนี้

1.พลังงานที่กินต้องน้อยกว่าพลังงานที่ใช้
เป็นที่ทราบสากลแล้วว่าการจะลดน้ำหนักได้ ต้องให้ร่างกายใช้พลังงานออกไปมากกว่าที่รับประทานเข้าไป ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ เช่น ออกกำลังกายเพิ่มพลังงานที่ใช้ หรือ ลดอาหารลดพลังงานที่กิน หรือ ทั้งสองอย่างควบคู่กันก็ตาม กฎข้อนี้ถือว่าเป็นหลักสำคัญในการลดน้ำหนัก หรือ ลดไขมันที่เราต้องให้ความสำคัญในระดับสูงเลยทีเดียว
2.ระบบเผาผลาญของร่างกาย
เห็นได้ชัดว่าในบางบุคคลที่ระบบเผาผลาญดีนั้น จะสามารถลดไขมัน ลดน้ำหนักได้เร็วมาก ต่างจากคนที่รูปร่างค่อนข้างอ้วนตลอดเวลาไม่ว่าจะพยายามคุมอาหาร หรือ ออกำลังกายเท่าไร อัตราการลดนน.นั้นก็ไม่มีทางเทียบกับคนที่ผอมระบบเผาผลาญดีไดเลย ระบบเผาผลาญร่างกายมีองค์ประกอบมากมาย ส่วนใหญ่ๆก็คือ กรรมพันธุ์ และ พฤติกรรมการใช้ชีวิตนั่นเอง

เวทเทรนนิ่งคืออะไร
เวทเทรนนิ่งคือการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านจากน้ำหนักเวทที่ยก คุณสมบัติของการฝึกประเภทเวทเทรนนิ่งที่พบได้ ได้แก่
1.เสริมสร้างกล้ามเนื้อ เวทเทรนนิ่งมีคุณสมบัติที่สำคัญโดยตรงต่อการเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อ และ สร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ด้วยคุณลักษณะเฉพาะนี้ มีกิจกรรมเพียงไม่กี่อย่างที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้
2.เผาผลาญพลังงาน การเวทเทรนนิ่งนั้นใช้พลังงานมากในการที่ต้องออกแรงเอาชนะแรงต้านในแต่ละครั้ง แต่ละเซต อีกทั้งภายหลังจากชั่วโมงเวทเทรนนิ่ง ร่างกายยังเผาผลาญพลังงานต่ออีกระยะเวลาหนึ่งเพื่อรักษาตัวและฟื้นร่างกายเอง ดังที่จะสังเกตได้ว่าหลังชั่วโมงเวทเทรนนิ่งหนัก บางครั้งจะพบอาการ หิว โหยอาหาร และ อาการเพลีย หรือ ตัวร้อนๆโดยไม่พบอาการของการเป็นไข้ ภาวะเหล่านี้ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ถึงจุดนี้เราสามารถตอบคำถามที่ว่า จะลดน้ำหนัก จำเป็นต้องเล่นเวทมั้ย ได้ในสองกรณี
1.ถ้าเป้าหมายของคุณคือการลดน้ำหนักโดยไม่คำนึงว่าจะลดน้ำหนักไขมันหรือกล้ามเนื้อ ตอบว่า “ไม่จำเป็น”
2.แต่ถ้าเป้าหมายของผู้ฝึกคือต้องการลดไขมันอย่างมีประสิทธิภาพ รักษากล้ามเนื้อและเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ไม่ใช่แค่ผอม แต่ ต้องการมีหุ่นดี จุดนี้เวทเทรนนิ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญดังที่ได้เสนอข้อมูลมาแล้วในข้างต้นนั่นเอง

(Visited 825 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019