การลดเพิ่มน้ำหนัก | planforfit.com คอร์สออกกำลังกาย และโภชนาการอาหาร
1

จะลด/เพิ่มน้ำหนัก ต้องเข้าใจอะไรบ้าง

2

พลังงาน หรือ แคลอรี่ คือประมาณของพลังงาน โดยที่พลังงานนั้นมีอยู่ 2ประเภทในด้านโภชนาการ คือ

1.พลังงาน ที่รับเข้า คือ พลังงานที่รับเข้าสู่ร่างกาย ด้วยการรับประทาน โดยที่อาหารที่เรารับประทานนั้น ผ่านกระบวนการย่อย และ ดูดซึม ให้สารอาหาร และ พลังงานแก่ร่างกาย

2.พลัง งงานที่ใช้ออก คือ พลังงานของร่างกายที่ถูกใช้ไปในการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ เดิน นั่ง ยืน ทำกิจวัตรประจำวัน หรือ ออกกำลังกาย ร่างกายล้วนต้องใช้พลังงานออกไปทั้งสิ้น

สาร อาหาร คือ หน่วยย่อยของอาหารที่ถูกแบ่งตามประเภทและหน้าที่ของสารอาหารนั้นๆ สารอาหารที่ให้พลังงานมี 4ประเภทได้แก่ 1.อาหารประเภทแป้ง หรือ คาร์โบไฮเดรต 2.เนื้อสัตว์ ไข่ หรือ โปรตีน 3.ไขมัน ได้แก่ไขมันสัตว์ น้ำมันต่างๆ และ 4.แอลกอฮอลล์ ส่วนใหญ่มาในรูปของเครื่องดื่ม

หลักการเบื้องต้นของน้ำหนัก เพิ่ม ลด คงที่

การเพิ่มหรือลดน้ำหนักในร่างกายนั้นประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน ดังนี้

พลังงานที่รับเข้า   น้อยกว่า พลังงานที่ใช้ออก   ผลคือ น้ำหนักลด

พลังงานที่รับเข้า เท่ากับ พลังงานที่ใช้ออกพอดี ผลคือ นน.คงที่

พลังงานที่รับเข้า มากกว่า พลังงานที่ใช้ออก ผลคือ เพิ่มน้ำหนัก อ้วนขึ้น[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"]

There are no comments

Add yours

[fbcomments]