จะเพิ่มกล้ามเนื้อ/น้ำหนัก ต้องทานคาร์บวันละเท่าไหร่

ระดับคาร์บสำหรับช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อและน้ำหนัก

คาร์บเป็นสาร อาหารสำคัญที่ร่างกายนำมาใช้เป็นพลังงานซึ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันและ การออกกำลังกาย โดยเฉพาะในช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อและน้ำหนัก คาร์บมีความสำคัญเพิ่มเติมมาในแง่ของการป้องกันไม่ให้ร่างกายนำกรดอะมิโนไป ใช้เป็นพลังงาน (amino acid oxidation) การได้รับคาร์บเพียงพอจะทำให้ร่างกายไม่จำเป็นต้องเอาสารอาหารที่สำคัญอย่า งกรดอะมิโนมาใช้เป็นพลังงาน ร่างกายจะได้เอากรดอะมิโนดังกล่าวนี้ไปใช้ในกระบวนการซ่อมแซมและเสริมสร้าง ได้อย่างเต็มที่

การคำนวณปริมาณคาร์บสำหรับช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อและเพิ่มน้ำหนักตัวนั้นก็มีหลากหลายวิธี แต่ในที่นี้จะยึดหลักคำนวณตามนี้

  1. เปลี่ยน นน ตัว (kg) ให้เป็นหน่วย lbs โดยการเอา นน ตัวไปคูณด้วย 2.2
  2. เมื่อได้ นน ตัว (lbs) แล้วให้นำไปคูณด้วย 1.5 – 2.0
  3. เลขที่ได้คือจำนวนคาร์บในหน่วย (g) ที่ควรได้รับในแต่ละวัน

ยกตัวอย่างเช่น นาย A นน 60 kg

จะมี นน 60 x 2.2 = 132 lbs

ควรได้รับคาร์บในช่วง 132 x1.5 = 198 g ถึง 132 x2 = 264 g (198-264 g ต่อวัน)

เนื่องจากค่าที่ได้จะเป็นช่วงจำนวน จากตัวอย่างคือ 198-264 g ก็ต้องมาเลือกใช้ว่าจะใช้คาร์บระดับเท่าไรดี

บางคนไวต่อคาร์บมาก การเพิ่มคาร์บเล็กน้อยจะทำให้ไขมันสะสมมาก บางคนดื้อต่อคาร์บ การเพิ่มคาร์บไม่กระทบต่อระดับไขมันสะสมซักเท่าไร

ดังนั้นควรลอง ที่มากที่สุดก่อน แล้วสังเกตว่าร่างกายสะสมไขมันเพิ่มขึ้นเร็วไปหรือไม่ ถ้าไขมันสะสมขึ้นมากก็ควรปรับระดับลดลงมาทีละน้อยๆ เพื่อหาจำนวนคาร์บที่ทำให้ร่างกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ดีในขณะที่มวลไขมัน ไม่เพิ่มขึ้นมากนัก

(Visited 3,336 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019