จะเพิ่มกล้ามเนื้อ ต้องเข้าฟิตเนสไหม?

กระบวนการเพิ่มกล้ามเนื้อคือ การทำให้กล้ามเนื้อได้รับแรงต้านที่เกินกว่าที่จะรับไหวเล็กน้อย ทำให้เกิดการฉีกขาดเล็กๆในเส้นใยกล้ามเนื้อ โดยอาศัยสารอาหารที่รับประทานเข้าไป ร่างกายส่งสัญญาณให้กล้ามเนื้อมัดนั้นๆต้องถูกซ่อมแซม และ พัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับกิจกรรมที่กล้ามเนื้อต้องประสบต่อไป ตามกระบวนการปรับตัวของร่างกายมนุษย์ ดังนั้นกุญแจสำคัญของเรื่องนี้คือ แรงกระทำที่ทำต่อกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อไม่สามารถรับรู้ว่ากำลังเผชิญกับอะไร กล้ามเนื้อแค่รู้ว่าจะรับแรงต้านนั้นๆไหวหรือไม่ ดังนั้นไม่ว่าเราจะยกเวท ฝึกด้วยนน.ของร่างกาย ยกวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่เวท ถ้าสิ่งเหล่านั้นสร้างแรงต้านได้พอที่จะทำให้กล้ามเนื้อต้องปรับตัว ก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เช่นกัน

ดังนั้นในขั้นต้นเราสามารถบอกได้ว่า ถ้าไม่เข้าฟิตเนสเราก็ยังสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ในระดับนึงหากเราเรียนรู้วิธีที่จะบริหารกล้ามเนื้อมัดนั้นๆและอาศัยการจัดการแรงต้านที่กระทำต่อกล้ามเนื้อให้ถูกต้อง

แต่ การฝึกล้ามเนื้อนอกฟิตเนสนั้นอาจมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ในบางมุมบางมัดของกล้ามเนื้อที่เราต้องการฝึกเป็นพิเศษนั้นอาจต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆที่พบตามฟิตเนสเช่น seated cable row หรือ พวก Leg extension เป็นต้น อีกทั้งเรื่องของการจัดการความหนักของแรงที่กระทำต่อกล้ามเนื้อ ในฟิตเนสก็ดูจะจัดการได้ง่ายกว่า เช่นการเลือกแผ่นน้ำหนักใส่ในท่า Benchpress ที่เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้หมดแรงที่จำนวนครั้งเท่าไร ต่างกับการ push up หรือวิดพื้น ที่ยากที่จะหาน้ำหนักถ่วงเพิ่ม หรือ หาวิธีที่จะทำให้หนักพอที่จะฝึกได้ 8-10ครั้งหมดแรงแบบที่ทำกับ Benchpress ดังนั้นหากเป้าหมายของผู้ฝึกนั้นจำเป็นต้องพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆพอสมควร และ เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตรงนี้ฟิตเนสดูจะมีความจำเป็นหนึ่งในการเลือกโปรแกรมและออกกำลังกายเลยทีเดียว

(Visited 492 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019