ชนิดของไขมัน

บทความนี้จะพูด ถึง dietary fat เท่านั้น โดย dietary fat นั้นเป็นสารอาหารที่สำคัญชนิดนึงซึ่งให้พลังงาน 9 Kcal/g ซึ่งเมื่อดูจากพลังงานต่อกรัมที่ทานแล้วจะพบว่าไขมันนั้นให้พลังงานมากกว่า โปรตีนและคาร์บ

Saturated fat (ไขมันอิ่มตัว)

ส่วนมากเป็น ไขมันจากเนื้อสัตว์ พบว่าไขมันประเภทนี้เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลและ LDL (คอเลสเตอรอลที่ไม่ค่อยดีเท่าไร) ในเลือดซึ่งไม่เป็นผลดีต่อระบบไหลเวียนเลือดซักเท่าไร แต่อย่างไรก็ตามก็พบว่าร่างกายก็ควรได้รับไขมันประเภทนี้ในระดับนึงเพราะ ไขมันชนิดอิ่มตัวนั้นมีผลต่อระดับเทสโทสเตอโรน

Monounsaturated fat (ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว)

พบได้ในอาหารและ น้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารทั่วไป พบว่าไขมันชนิดนี้ช่วยในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอล ช่วยลดระดับ LDL ซึ่งก็เป็นผลดีต่อระบบไหลเวียนเลือด (ในกรณีที่ทานในระดับที่เหมาะสม)

Polyunsaturated fat (ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน)

พบได้ในน้ำมันจากพืชชนิดต่างๆ มีประเภทย่อยๆ อยู่สองประเภท

กรดไขมัน Omega-3: พบในอาหารทะเลเช่นปลา, น้ำมันปลา และอาจพบในพืชบางชนิด

กรดไขมัน Omega-6: พบในน้ำมันจากพืชต่างๆ

Trans fat

ส่วนมากเกิด จากกระบวนการดัดแปลงไขมันในการผลิตอาหาร ไขมันชนิดนี้ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพโดยจะไปลดระดับ HDL (คอเลสเตอรอลที่ค่อนข้างให้ผลดีต่อร่างกาย)  ควรหลีกเลี่ยงทานอาหารที่มี trans fat ให้น้อยที่สุด

(Visited 611 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019