ตารางเปรียบเทียบการคาร์ดิโอแบบ Low – HIIT

Cardio, Weight Training

1

 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง Low intensity และ HIIT
Low intensity HIIT
ความยากง่ายในการฝึก ฝึกได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ฝึกทุกระดับ ฝึกได้ยากกว่า ต้องอาศัยความเข้าใจในตัวโปรแกรมมากกว่า
ระยะเวลาที่ใช้ ใช้ระยะเวลาที่นานกว่า ต่อเนื่องกว่า ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า
สมรรถภาพร่างกายที่ใช้ฝึก ฝึกได้ตั้งแต่ผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรง ไปจนถึงผู้ฝึกที่มีสมรรถภาพทางกายที่สูง ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มฝึก ที่ร่างกายและกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงพอ
ผลกระทบต่อกล้ามเนื้อ ใช้การทำงานของกล้ามเนื้อน้อยกว่า เกิดความล้าต่อกล้ามเนื้อ muscle fatique น้อยกว่า ใช้กล้ามเนื้อมากกว่าเนื่องจากความหนักในช่วงอัด (สปริ้นท์) เกิดความล้าต่อกล้ามเนื้อมากกว่า
ผลกระทบต่อระบบเผาผลาญ กระตุ้นระบบเผาผลาญพลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ HIIT ส่งผลต่อระบบเผาผลาญมากกว่า เนื่องจากการเกิด Oxygen debt
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยกว่าเนื่องจาก แรงกระทบ impact ที่น้อยกว่า เสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่า หากเตรียมตัวไม่ดี หรือ ฝึกไม่ถูกต้องเนื่องจากแรงกระบท impact ที่มากกว่า
การเผาผลาญพลังงาน เผาผลาญพลังงานได้น้อยกว่า แต่พลังงานส่วนใหญ่มาจาก การใช้ออกซิเจน Aerobic glycolysis และ Aerobic lipolysis เผาผลาญพลังงานรวมมากกว่า แต่มาจากแหล่งที่หลากหลายเช่น การเผาผลาญไกลโคเจน (แป้งในกล้ามเนื้อ) แบบไม่ใช้ออกซิเจน และ แบบใช้ออกซิเจน
การฝึกในกลุ่มผู้ฝึกที่มีโรคประจำตัว สามารถฝึกได้ครอบคลุมกว่าแม้ในกลุ่มที่เป็นหอบหืด หรือ โรคหัวใจ เบาหวาน ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ มีข้อจำกัดมากกว่า และ สมควรต้องหลีกเลี่ยงในกล่มุ โรคหัวใจ หอบหืด เบาหวาน เนื่องจากความหนักของการฝึก
การฝึกในกลุ่มผู้ฝึกที่มีน้ำหนักตัวมาก การาฝึกทำได้ง่ายกว่า เนื่องจากภาระต่อร่างกาย และ ข้อต่อที่น้อยกว่า เนื่องจากแรงกระทบที่หนัก high impact อาจมีผลต่อผู้ฝึกที่นน.ตัวมากในการฝึกลักษณะ HIIT
(Visited 497 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019