ทำความรู้จัก Creatine

Supplement, Tips and Technique

ครีเอทีนนับว่าเป็นอาหารเสริมที่ได้รับการวิจัยยืนยันผลดีมากที่สุด มักจะเป็นอาหารเสริมลำดับต้นๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญมักแนะนำ

การศึกษาเรื่องครีเอทีนมีตั้งแต่การทดสอบว่าการเสริมครีเอทีนนั้นสามารถเพิ่มระดับครีเอทีนในกล้ามเนื้อได้หรือไม่ ก็พบว่ากลุ่มที่ได้รับการเสริมนั้นมีระดับครีเอทีนในกล้ามเนื้อมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอกอย่างเช่น แป้ง หรือ น้ำเปล่า ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการเสริมครีเอทีนสามารถเพิ่มระดับครีเอทีนในร่างกายได้ (ซึ่งสำคัญเพราะถ้าสารไหนที่ไม่สามารถดูดซึมและถูกตรวจพบในร่างกายได้ก็ไม่น่าจะสามารถทำหน้าที่ออกฤทธิ์อะไรได้)

สำหรับผลดีในแง่ของการเพิ่มพละกำลังและมวลกล้ามเนื้อนั้น มีงานวิจัยมากกว่า 100 งานวิจัยที่ยืนยันว่าการเสริมครีเอทีนสามารถเพิ่มพละกำลังและมวลกล้ามเนื้อได้กว่ากลุ่มควบคุม

ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยในการเสริมครีเอทีนนั้นพบว่าการใช้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับและไตในกลุ่มอาสาสมัครซึ่งเป็นคนสุขภาพดี

อาหารเสริมมีมากมาย แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกตัวที่จะได้รับการยืนยันถึงข้อดีตามที่ผู้ผลิตโฆษณา ควรเลือกใช้อาหารเสริมที่ได้รับการยืนยันถึงประสิทธิภาพก่อน หากอยากจะลองสินค้าอื่นๆ ก็คงเป็นความชอบส่วนบุคคล

เพิ่มเติม
1. ครีเอทีนที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ creatine monohydrate จึงไม่จำเป็นต้องเสียเงินเพิ่มไปใช้รูปแบบอื่นๆ

2. บางยี่ห้อจะเป็น micronized creatine นั้นก็เป็น creatine monohydrate ที่ทำให้เกล็ดครีเอทีนมีขนาดเล็กลงเพื่อว่าจะละลายได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเอง

 

อ้างอิง

1.Volek JS, Duncan ND, Mazzetti SA, Staron RS, Putukian M, Gómez AL, et al. Performance and muscle fiber adaptations to creatine supplementation and heavy resistance training. Medicine and science in sports and exercise. 1999 Aug;31(8):1147-1156.

2.Chilibeck PD, Stride D, Farthing JP, Burke DG. Effect of creatine ingestion after exercise on muscle thickness in males and females. Medicine and science in sports and exercise. 2004 Oct;36(10):1781-1788.

(Visited 504 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019