ทำไมกล้ามชัดขึ้น ทั้งๆที่กำลังเพิ่มน้ำหนัก/กล้ามเนื้ออยู่

2

ในบทความก่อน PlanforFIT ได้อธิบายว่าทำไมเพิ่มกล้ามเนื้อและลดไขมันไปพร้อมกันไม่ได้  แต่ก็ยังมีหลายคนบอกว่าสามารถทำได้ ซึ่งความจริงนั้นในทางปฏิบัติมีโอกาสที่จะทำได้ นั่นเป็นเพราะช่วงระหว่างเข้าโปรแกรมเพิ่มกล้ามเนื้อ/น้ำหนัก  สามารถเพิ่มส่วนที่ไม่ใช่ไขมัน(lean body mass) ได้เยอะมาก เมื่อเทียบกับมวลไขมันที่เพิ่มขึ้น

 

สาเหตุที่ทำให้ ชัดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นเพราะสามารถลด “มวลไขมันได้”  แต่เป็นเพราะสามารถลดเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายได้ในขณะนี้ที่กำลังเข้า โปรแกรมเพิ่มน้ำหนัก/กล้ามเนื้ออยู่

 

ตัวอย่าง ชายคนหนึ่ง น้ำหนัก 80 กก. มีไขมันในร่างกาย 15% เท่ากับว่า ช.คนนี้มีไขมันในร่างกาย 12 กก. และส่วนที่ไม่ใช่ไขมัน 68กก.

ชายคนนี้เข้า โปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนักและสามารถน้ำหนักได้ 18 กก. โดยที่เป็นส่วนที่ไร้ไขมัน(Lean body mass) 16 กก. และเป็นมวลไขมันเพียง 2กก. ทำให้ ชายคนนี้มี
ส่วนที่ไม่ใช่ไขมัน 84กก. และ ส่วนที่เป็นไขมัน 14 กก.

 

ซึ่งแม้ไขมันจะ เพิ่มขึ้นแต่ปริมาณปริมาณส่วนที่ไร้ไขมัน(Lean body mass)ที่เพิ่มขึ้นมากนั้นทำให้เมื่อคิดสัดส่วนร้อยละของไขมันแล้ว ได้ค่า = 14.3% น้อยลงกว่าเดิมที่ 15%

 

ซึ่งวิธีนี้เป็น ไปได้ที่จะทำ แต่ก็ค่อนข้างยากพอสมควรเนื่องจากการจะเพิ่มปริมาณส่วนที่ไร้ไขมัน(Lean body mass)โดยไม่เพิ่มไขมันเลยนั้นอาจต้องใช้ความรู้ในร่างกายของตนเองสูง

 

รวมทั้งสามารถ เพิ่มกล้ามเนื้อได้ช้ามากๆเมื่อเทียบกับการปล่อยให้กล้ามเนื้อโตตามปกติและ สะสมไขมันเพิ่มบ้าง อย่างไรก็ดี แนวคิดนี้สามารถพิสูจน์ทางเชิงทฤษฎีที่ว่า เราสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อและลดเปอร์เซ็นต์ไขมันลงได้ถ้าเราสามารถเพิ่ม ปริมาณส่วนที่ไร้ไขมันได้มากพอ แต่ก็ยังมิได้หักล้างหลักฐานทางสรีระวิทยาว่า สามารถเพิ่มน้ำหนักกล้ามเนื้อและ “ลดมวลไขมัน” ไปพร้อมๆกันได้ ที่ลดลงเป็นเพราะผลรวมร้อยละของปริมาณไขมันในร่างกายนั่นเอง

 

สรุป
1.ไม่สามารถเพิ่มกล้ามเนื้อ และลดมวลไขมันไปพร้อมกันได้

2. สามารถเพิ่มน้ำหนัก/กล้ามเนื้อ โดยที่เปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงได้  แต่มีมวลไขมันก็เพิ่มขึ้นด้วย

3. วิธีการดังกล่าวยาก, เสียเวลานาน และใช้ความเข้าใจร่างกายสูงมาก

4.ถ้าต้องการ เพิ่มกล้ามเนื้อให้ตั้งเป้าหมายไปที่การเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างจริงจังโดยไม่ ต้องคำนึงถึงการ “ลดไขมัน” แต่ให้คำนึงว่า “จะเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไรให้ไขมันเพิ่มตามน้อยที่สุด”

5.ถ้าต้องการลดไขมันให้ตั้งเป้าหมายไปที่การลดไขมัน โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะสร้างกล้ามเนื้อเพิ่ม แต่ให้คำนึงว่า “จะลดไขมันอย่างไร ให้เสียกล้ามเนื้อน้อยที่สุด”

Indepth copy

pt_banner copy

(Visited 526 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019