ทำไมเพิ่มกล้ามเนื้อและลดไขมันไปพร้อมกันไม่ได้

Nutrition, Tips and Technique

2

เป็นคำถามที่ยัง คาใจผู้ฝึกหลายๆคน อีกทั้งความเชื่อที่ว่าการฝึกเพิ่มกล้ามและลดไขมันได้ในโปรแกรมเดียว หรือ แนวคิดที่ว่าเพิ่มกล้ามเนื้อกับลดไขมันไปด้วยกันไม่ได้ จริงๆแล้วแบบไหนถึงจะถูกต้องบทวิเคราะห์นี้จะชี้แจงถึงความเป็นไปได้ทั้งทาง ทฤษฎีและสรีระวิทยา

การสร้างกล้ามเนื้อเกิดขึ้นได้อย่างไร 
การ สร้างกล้ามเนื้อเกิดจากการฝึกที่กระตุ้นร่างกายให้ส่งสัญญาณให้ สังเคราะห์โปรตีน หรือ สร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นโดยอาศัยภาวะโภชนาการที่มีโปรตีนและพลังงานเพียงพอ บวกกับระบบฮอร์โมนที่ควบคุมการเติบโตตามธรรมชาติของร่างกายเช่น insulin, testosterone, HGH, IGF ผลที่ได้คือ กล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้น

ส่วนการลดไขมัน
เกิด จากการที่ร่างกายมีภาวะพลังงานที่รับเข้าน้อยกว่าปริมาณที่ใช้ออก ทำให้ร่างกายขาดแคลนพลังงานจึงจำเป็นที่จะต้องนำพลังงานสะสมในรูปต่างๆมาใช้ และหนึ่งในนั้นคือไขมันในร่างกายนั่นเอง โดยอาศัยฮอร์โมนที่ใช้ในการสลายเพื่อเป็นพลังงาน เช่น cortisol, glucagon มาแตกตัวพลังงานสะสมในร่างกายเพื่อนำมาใช้ต่อไปนั่นเอง

ดังนั้นทางสรีระ วิทยาจึงมีแนวคิดที่ว่า การเพิ่มกล้ามเนื้อพร้อมๆกับการลดไขมันนั้น “ไม่สามารถทำได้” เนื่องจากปัจจัยที่ขัดกันหลายข้อ เช่น ภาวะโภชนาการที่ เพิ่มกล้ามเนื้อเป็น + ในขณะที่ลดไขมันเป็น – และเราไม่สามารถทำให้เป็นทั้ง + และ – ได้ในคราวเดียวกัน อีกทั้งระบบฮอร์โมน เสริมสร้าง Anabolic และ สลาย Catabolic ที่ทำงานตรงกันข้ามเสมอ เมื่อตัวใดตัวหนึ่งหลั่งอีกตัวจะถูกระงับและลดปริมาณทันทีเป็นแบบนี้สลับกัน

ดังนั้นบทสรุป ทางสรีระวิทยาจึงมีความเห็นตรงกันว่า “ไม่สามารถทำได้” ทางออกที่ดีที่สุดคือ ให้ความสำคัญกับโปรแกรมใดๆโปรแกรมหนึ่ง ทีละหนึ่งโปรแกรม เช่น ลดไขมันก็ให้ดูแลสภาวะร่างกายให้เหมาะกับการลดไขมันที่สุด และเมื่อไขมันอยู่ในระดับที่พอใจแล้วจึงพิจารณาเพิ่มกล้ามเนื้อโดยที่พยายาม ควบคุมสภาวะร่างกายให้เหมาะแก่การสร้างกล้ามเนื้อที่สุด

 

สรุป
1.เพิ่มนน.กล้ามเนื้อ ไปพร้อมๆกับลดนน.ไขมันในร่างกายนั้น “ไม่สามารถทำได้”
2.ถ้า ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อให้ตั้งเป้าหมายไปที่การเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างจริงจัง โดยไม่ต้องคำนึงถึงการ “ลดไขมัน” แต่ให้คำนึงว่า “จะเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไรให้ไขมันเพิ่มตามน้อยที่สุด”
3.ถ้า ต้องการลดไขมันให้ตั้งเป้าหมายไปที่การลดไขมัน โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะสร้างกล้ามเนื้อเพิ่ม แต่ให้คำนึงว่า “จะลดไขมันอย่างไร ให้เสียกล้ามเนื้อน้อยที่สุด”

 

 

(Visited 447 times, 2 visits today)

Last modified: May 10, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *