ทำไมเล่นเวทแล้วหุ่นดีขึ้น ทั้งๆที่น้ำหนักเท่าเดิม

Tips and Technique, Weight Training

228_pure_p copy

หลายครั้งที่ผู้เริ่มฝึกใหม่โดยเฉพาะผู้หญิงที่เพิ่งได้รับการฝึกเวทเทรนนิ่งนั้นพบว่าในช่วงแรกของการฝึกเวทเทรนนิ่งนั้น เกิดภาวะน้ำหนักตัวที่เพิ่ม หรือ บางครั้งเกิดภาวะที่ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ แต่กลับพบว่ามีรูปร่างที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ผู้ฝึกที่ไม่มีประสบการณ์อาจสับสนกับการฝึกว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกหรือไม่และจะอธิบายด้วยเหตุผลใด

 

หลายครั้งที่ผู้ฝึกส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับตัวเลขบนตาชั่งมากเกินไปจนเกิดความคาดหวังว่า น้ำหนักตัวต้องลด ถึงจะดูดีขึ้นได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วมีหลักฐานงานวิจัยของ Rhode Island Department of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ศึกษาการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งในกลุ่มผู้หญิงที่ไม่เคยฝึกมาก่อน โดยเข้าโปรแกรมฝึก เวทเทรนนิ่งด้วยความหนักระดับกลาง 6ท่าฝึกต่อครั้ง 2ครั้ง/สัปดาห์ เป็นเวลาทั้งหมด 12สัปดาห์ พบว่า กลุ่มผู้ฝึกหญิงเหล่านี้สามารถเพิ่ม น้ำหนักที่ไร้ไขมัน (Lean body Mass) ได้ประมาณ 1-2กก. กับความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้น และ “ไขมันที่ลดลงเฉลี่ย 2%” โดยที่ “น้ำหนักตัวไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ”

 

ซึ่งหลักฐานงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นคำอธิบายปรากฎการณ์ที่ว่าบางครั้งผู้หญิงที่เริ่มฝึกเวทเทรนนิ่งใหม่ ได้รับผลดีจากการที่เพิ่มน้ำหนักไร้ไขมันและลดเปอร์เซ็นต์ไขมันลง ทำให้ดูดีขึ้นได้ แม้น้ำหนักตัวจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนก็ตาม

sale_private

ดาวน์โหลดได้ฟรี! ทั้ง Adroid และ IOS

(Visited 397 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019