ท่าไหน Biceps ทำงานมากที่สุด

เมื่อยึดตำแหน่งระหว่างลำตัวกับข้อศอกจะแบ่งท่าบริหาร biceps ได้เป็น 3 แบบ

1.แบบที่ลำตัวและข้อศอกอยู่ในแนวเดียวกันอย่าง BB curls, DB curls

2.แบบที่ข้อศอกเคลื่อนไปด้านหลังของลำตัวอย่าง incline curls

3.แบบที่ข้อศอกเคลื่อนไปด้านหน้าของลำตัวอย่าง preacher curls

 

ก็มีงานทดลองเปรียบเทียบว่ารูปแบบทั้ง 3 นี้ให้ผลแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ซึ่งการทดลองก็จะเปรียบเทียบค่า EMG ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับการทำงานของใยกล้ามเนื้อ

 

การทำงานของกล้ามเนื้อ biceps จะเป็น elbow flexion หรือการงอข้อศอกนั่นเอง ซึ่งทางการทดลองนี้จะแบ่งช่วงการงอข้อศอกในการออกแรงแบบ concentric ซึ่งก็คือช่วงที่ออกแรงยก นน ขึ้นจากสภาพแขนเหยียดตรงไปจนสุดระยะทางเป็นดังรูปเป็น 3 ช่วง

-Phase 1: เป็นการเคลื่อนที่ตั้งแต่แขนเหยียดตรงและเริ่มงอแขนจนได้ระยะ 33% ของระยะการเคลื่อนที่

-Phase 2: เป็นการเคลื่อนที่ในช่วง 33%-66% ของการเคลื่อนที่

-Phase 3: เป็นการเคลื่อนที่ช่วง 66%-100% ของการเคลื่อนที่

 

ผลค่า EMG ในช่วง concentric ซึ่งก็คือช่วงที่ออกแรงยก นน ขึ้นจากสภาพแขนเหยียดตรงไปจนสุดระยะทางเป็นดังรูป

พบว่าในท่า preacher curl (DPC: DB preacher curls) มีการทำงานของกล้ามเนื้อ biceps ในช่วง phase 1 เยอะที่สุด แต่ในช่วงอื่นๆ นั้นมีการทำงานน้อยมาก โดยเฉพาะในช่วง phase 3

ในขณะที่ DBC (DB curls) และ DIC (DB incline curls) นั้นได้ผลไม่แตกต่างกัน และมีระดับการทำงานของกล้ามเนื้อเพิ่มมากในช่วง phase 3

การทดลองนี้จะแบ่งช่วงการงอข้อศอกในการออกแรงแบบ eccentric ซึ่งก็คือช่วงที่ออกแรงต้าน นน กลับไปจุดเริ่มต้น

-Phase 1: เป็นการเคลื่อนที่ช่วงตำแหน่งสูงสุดของ curls (หัวไหล่ลงมาจนศอกเกือบขนานพื้น)

-Phase 2: เป็นการเคลื่อนที่ในช่วงตำแหน่งศอกขนานพื้นไปจนต่ำกว่าระดับศอก

-Phase 3: เป็นการเคลื่อนที่ช่วงท้ายจนแขนเหยียดสุด

 

ผลค่า EMG ในช่วง eccentric ซึ่งก็คือช่วงที่ผ่อนแรงลงนั้นก็พบว่า preacher curls นั้นมีการทำงานของกล้ามเนื้อต่ำกว่า ยกเว้นในช่วงที่แขนกำลังจะยืดสุด

จะเห็นได้ว่าท่า preacher curls นั้นมีการทำงานของ biceps เยอะแค่ช่วงแขนเกือบเหยียดตรงเท่านั้น การทำงานในช่วงอื่นน้อยมาก และจากความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าการจะบริหารให้ biceps นูนเด่นขึ้นมานั้นจะใช้ท่า preacher curls  แล้วเน้นบีบมากๆ เมื่อมาดูผลการทดลองแล้วจะเห็นได้ว่าการทำงานในช่วงที่จะบีบเกร็ง biceps ในช่วง peak contraction (บีบเกร็งค้าง) ของท่า preacher curls  นั้นน้อยกว่าอีกสองท่าอย่างมีนัยยะสำคัญ

จากข้อมูลตรงนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าท่า curls แบบปกติและ incline curls นั้นมีการเรียกใช้กล้ามเนื้อเยอะกว่า และในส่วนของการฝึก peak contraction นั้นก็สมควรจะเลือกใช้ curls หรือ incline curls มากกว่าเพราะสองท่านี้มีการทำงานของกล้ามเนื้อในช่วงที่เกิดการบีบแบบ peak contraction สูงกว่า

อ้างอิง

Oliveira LF, Matta TT, Alves DS, Garcia MAC, Vieira TMM. Effect of the shoulder position on the biceps brachii emg in different dumbbell curls. Journal of Sports Science & Medicine 2009;8(1):24-29.

(Visited 552 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *