ฟิตหุ่นล่ำด้วย Dumbbell (อก-หน้าแขน) - planforfit
createthumb

ฟิตหุ่นล่ำด้วย Dumbbell (อก-หน้าแขน)

 

94_dumbbell_p

 

ส่วนอก

ท่าที่ 1 Incline Dumbbell Bench Press  4sets 10 reps

Incline Dumbbell Bench Press เริ่มต้น

Incline Dumbbell Bench Press Finish Resize

Incline Dumbbell Bench Press สิ้นสุด

Incline Dumbbell Bench Press Start Resize

ท่าที่ 2 Flat Dumbbell Bench Press  12 10 8 6 reps

Flat Dumbbell Bench Press เริ่มต้น

Dumbbell Bench Press Finish

Flat Dumbbell Bench Press สิ้นสุด

Dumbbell Bench Press Start

ท่าที่ 3 Decline Dumbbell Fly 15 15 12 10 reps

Decline Dumbbell Fly เริ่มต้น

Decline Dumbbell Fly Finish

Decline Dumbbell Fly สิ้นสุด

Decline Dumbbell Fly Start

ส่วนหน้าแขน

ท่าที่ 1 Alternate Dumbbell Curl 12 12 10 10+ (Set สุดท้ายให้ Cheat)

Alternate Dumbbell Curl เริ่มต้น

Alternate Dumbbell Curl Start

Alternate Dumbbell Curl สิ้นสุด

Alternate Dumbbell Curl Finish

ท่าท่ี 2 Bent-over Concentration Curl 4 sets 12 12 10 20+(Pump set)

Bent-over Concentration Curl เริ่มต้น

Standing Bent-Over Concentration Curl Start

Bent-over Concentration Curl สิ้นสุด

Standing Bent-Over Concentration Curl Finish

ท่าที่ 3 Incline Dumbbell Curl 3sets 12 reps

Incline Dumbbell Curl เริ่มต้น

Incline Dumbbell Curls Start

Incline Dumbbell Curl สิ้นสุด

 

Incline Dumbbell Curls Finish

 

 

6011day_fb_link[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]