ฟิตและเฟิร์มจากที่บ้านได้ ด้วย Crossfit

Tips and Technique, Weight Training

251_crossfit_p

 

Crossfit ถูกได้ถูกคิดค้นขึ้นราวๆช่วงปลาย 1996 ถึง 2000 โดยการผสมผสานระหว่างการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายแบบต่างๆเพื่อให้ผู้ฝึกนั้นได้พัฒนาสมรรถภาพในทุกๆด้าน เช่น ทางด้านระบบหัวใจหลอดเลือด กล้ามเนื้อ การควบคุมร่างกายและความสมดุล และที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงรูปร่างพัฒนาสุขภาพ

 

ในปัจจุบันผู้ฝึกส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหลักการที่แท้จริงของการฝึก Crossfit ลักษณะการออกกำลังกายแบบ  Crossfit นี้จึงถูกมองว่า ยาก และ อันตราย จนทำให้ไม่เป็นที่สนใจเท่าที่ควร

 

4ท่าฝึกสไตล์ Crossfit ที่ผู้เริ่มสามารถฝึกได้ ให้ฟิตกว่าเดิมได้แก่

 

The BOX Squat

 1 กล้ามเนื้อที่ได้ ประโยชน์
หลัก

ลำตัวช่วงล่าง
-ต้นขา

-สะโพก

-น่อง

รอง

กล้ามท้องและ

แกนลำตัว

Box SQUAT เป็นท่าพื้นฐานที่มีลักษณะการ ลุก/นั่ง จากเก้าอี้ การฝึกท่า Box squat นั้นได้ประโยชน์ในเรื่อง การจัดท่าทางที่เหมาะแก่การนั่ง แก้โรคออฟฟิศซินโดรม และ ออกแรงลำตัวช่วงล่าง ต้นขา และฝึกให้กล้ามเนื้อรอบหัวเข่าแข็งแรงด้วย

 

The Thruster

 2 กล้ามเนื้อที่ได้ ประโยชน์
ลำตัวช่วงบน

-ไหล่

-ต้นแขน

ลำตัวช่วงล่าง
-ต้นขา

-สะโพก

-น่อง

กล้ามท้องและ

แกนลำตัว

เมื่อผู้ฝึกแข็งแรงมากขึ้นจากการฝึกท่า Box SQUAT ผู้ฝึกก็พร้อมที่จะพัฒนาสู่ท่าฝึกต่อไป The Thruster เป็นท่าฝึกที่พัฒนาลำตัวช่วงล่าง ความทนทานของกล้ามเนื้อช่วงบน กล้ามท้อง บาลานซ์และ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แนวการ

เคลื่อนไหวของไหล่ด้วย ป้องกันอาการไหล่ติด ไหล่อ่อนแรง

 

Deadlift

 3 กล้ามเนื้อที่ได้ ประโยชน์
หลัก

ลำตัวช่วงล่าง
-ต้นขา

-สะโพก

-น่อง

 

รอง

ลำตัวช่วงบน

-ไหล่

-ต้นแขน

กล้ามท้องและ

แกนลำตัว

ท่า Deadlift นี้อาจจะถูกมองว่าเป็นท่าที่หนักและอันตราย

แต่อาศัยทักษะการฝึกที่ถูกต้องและนน.ที่ไม่มาก

จะทำให้ผู้ฝึกพัฒนาความแข็งแรงโดยรวมของ

ร่างกายได้อย่างดีมาก และที่สำคัญ ท่าฝึก Deadlift นี้เป็น ท่าทางพื้นฐาน ในการที่ผู้ฝึกต้องใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย เช่นในกรณีที่ต้องยกของขึ้นจากพื้น การหยิบ เก็บของที่มีน้ำหนักจากพื้น การฝึกท่า Deadlift นี้ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับกระดูกสันหลังเมื่อ

ต้องออกแรงมากๆได้เป็นอย่างดี

 

Burpee

 4 กล้ามเนื้อที่ได้ ประโยชน์
ลำตัวช่วงบน

-ไหล่

-ต้นแขน

ลำตัวช่วงล่าง
-ต้นขา

-สะโพก

-น่อง

กล้ามท้องและ

แกนลำตัว

Burpee ท่าฝึกมศัจรรย์ที่พัฒนาความแข็งแรง ความคล่องแคล่วว่องไว และ ความอ่อนตัว ลักษณะการฝึกของ Burpee นั้นใช้พลังงานมากทำให้ผู้ฝึกต้องเผาผลาญ

พลังงานอย่างมากในขณะฝึก และ ช่วยฝึกให้ข้อต่อทั่วร่างกายได้เคลื่อนไหวในทิศทางต่งๆ ส่งผลให้เกิดความกระฉับกระเฉงและมีสมรรถภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้ทักษณะในการนอนราบจากท่ายืน และ ลุกขึ้นยืนจากท่านอนนั้นเป็นทักษะที่ต้อง

ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการฝึก Burpee จึงเป็นประโยชน์และทำให้ผู้ฝึกฟิตขึ้นนั่นเอง

 

โปรแกรมการฝึกขั้นต้นแนะนำ

Warm up เดินหรือวิ่งช้าๆ 10-15นาที
Box Squat 15-20ครั้ง 4เซต พักเซต 30-60วินาที
Deadlift 15-20ครั้ง 4เซต พักเซต 30-60วินาที
Thruster 10-20ครั้ง 3เซต พักเซต 30วินาที
Burpee มากที่สุดใน 1นาที 3เซต พักเซต 60-90วินาที
เดิมเร็วหรือวิ่งช้าๆ 20-40นาที ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 10-15นาที

 

 

 

(Visited 1,896 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019