รวมทุกเรื่องที่คุณควรรู้ก่อนจะซื้อเวทเกนเนอร์

สำหรับอาหาร เสริมชนิดนี้ก็ทำหน้าที่ตามชื่อตรงๆคือเพิ่มน้ำหนักซึ่งน้ำหนักที่ว่านี้ นั้นไม่ได้เป็นกล้ามเนื้ออย่างเดียวไม่งั้นคงเรียกว่า muscle gainer ไปแล้ว

การเพิ่มกล้ามเนื้อ (และนน) นั้นควรที่จะเพิ่มแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวันซึ่งจะมาจากอาหารหลักหรืออาหารเสริมก็ได้

จากการศึกษาวิจัยพบว่าการที่เพิ่มแคลอรี่เข้าไป500-1,000 Kcal ต่อวันร่วมกับการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนั้นสามารถเพิ่มนนได้

แต่จากการศึกษา ก็พบว่าน้ำหนักที่เพิ่มมานั้นเป็นกล้ามเนื้อเพียง 30-50% เท่านั้นนั้นหมายความว่าถ้าคุณน้ำหนักเพิ่มขึ้น10 Kg ในช่วงBulking มันก็จะเป็นกล้ามเนื้อ 3-5 Kg และที่เหลือก็คือไขมัน

สัดส่วนคาร์บและ โปรตีนที่ใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั้นนิยมอยู่ในช่วง 2:1 ซึ่งหมายถึงคาร์บ 2g ต่อโปรตีน1g แต่สำหรับเวทเกนเนอร์หลายๆตัวนั้นจะมีสัดส่วนคาร์บต่อโปรตีนมากกว่า 2:1 ซึ่งสัดส่วนคาร์บที่มากขึ้นนั้นทำให้เพิ่มน้ำหนักได้ดีก็จริงแต่ปริมาณนนที่ ขึ้นมานั้นก็จะมีไขมันเพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกันเวทเกนเนอร์ที่ว่ามี ประสิทธิภาพในการเพิ่มน้ำหนักแต่ก็ไม่ได้เป็นที่แนะนำโดย International society of sports nutrition (ISSN) เนื่องจากว่าปริมาณไขมันที่เพิ่มขึ้นมากนั่นเอง

ดังนั้นหากต้อง การเพิ่มน้ำหนักตัวให้เหมาะสมควรที่จะเลือกเพิ่มแคลอรี่ขึ้นโดยแคลอรี่ที่ เพิ่มขึ้นก็เรียกปริมาณสารอาหารให้เหมาะสมเพื่อที่จะเลี่ยงไม่ให้น้ำหนักที่ เพิ่มมากขึ้นนั้นเป็นไขมันให้น้อยที่สุด

อ้างอิง

C. M. Kerksick, et al. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association 20, 643 (2006).

R. Kreider, et al. Journal of the International Society of Sports Nutrition 7, 7+ (2010).

(Visited 578 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019