รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับเวทเทรนนิ่งและคารดิโอ

Uncategorized

 

เวทเทรนนิ่ง

 

 

คาร์ดิโอ

 

 

โปรแกรมการเล่นเวท

แบบ 3 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขึ้นสูง  คลิกที่นี่ 

แบบ 4 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขึ้นสูง  คลิกที่นี่ 

แบบ 5 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขึ้นสูง  คลิกที่นี่ 

(Visited 111 times, 1 visits today)

Last modified: May 10, 2019