รวมท่าที่โดนกล้ามท้องมากที่สุด

Course Online

08_sixpack_pท่าบริหารกล้ามเนื้อท้องนั้นมีหลายท่ามากมาย แต่ท่าไหนจะโดนกล้ามเนื้อท้องในส่วนไหนมากกว่ากัน บทความนี้เอาข้อมูลจากงานวิจัยมานำเสนอครับ [1] http://103.22.181.100/index.php/ArticleContent/Detail/520#_ENREF_1)

4 ท่าบริหารท้องที่วัดระดับการทำงานของใยกล้ามเนื้อท้องส่วนบนได้มากที่สุด

(จากมากไปน้อย)

1.Crunch จากเบาะเอียง 30 องศา

2.Power Wheel roll-out

3.Hanging knee up (ใช้สแตรป)

4.Cruch จากเบาะราบ

4 ท่าบริหารท้องที่วัดระดับการทำงานของใยกล้ามเนื้อท้องส่วนล่างได้มากที่สุด

(จากมากไปน้อย)

1.Power Wheel roll-out

2.Hanging knee up (ใช้สแตรป)

3.Power wheel pike

4.Reverse crunch จากเบาะเอียง 30 องศา

มาดูท่าที่ชื่อแปลกๆ กันครับ

Hanging knee up

(ใช้สแตรป)

Hanging knee up

 

Power Wheel pike

 

Power Wheel pike

 

อ้างอิง

  1. Escamilla RF, Babb E, DeWitt R, Jew P, Kelleher P, Burnham T, Busch J, D’Anna K, Mowbray R, Imamura RT: Electromyographic analysis of traditional and nontraditional abdominal exercises: implications for rehabilitation and training. Phys Ther2006, 86(5):656-671.

 

 

(Visited 1,233 times, 1 visits today)

Last modified: June 15, 2019