รับสมัคร UX/UI Designer

Uncategorized

ทักษะ

– มีความรู้ในกรรมวิธีการวิเคราะห์ตามหลัก UX และสามารถเลือกใช้แต่ละวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม- ใช้ AdobePhotoshop/Illustrator/Sketch ในการออกแบบได้เป็นอย่างดีและคล่องแคล่ว

– แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

– มีความรู้เรื่องหลักการและกระบวนการในงานออกแบบWebsite/Application

– ควบคุมThemeการออกแบบในแต่ละงานให้ไปในทิศทางเดียวกันได้

– สามารถวาดiconใช้เองได้(Optional)

– สามารถออกแบบงานให้มีคุณภาพระดับPixel perfact (Optional)

– เข้าใจระบบกริดและนำมาใช้ในงานออกแบบ(Optional)

 

ความรับผิดชอบ

– ออกแบบ Flow chart

– ออกแบบ Wireframe

– สังเกต ทดลอง ติดตามผล และวิเคราะห์ในแต่ละขั้น เพื่อสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาการใช้งาน Website/Application ให้ผู้ใช้รู้สึกดี

– ทำUsability Test

– ออกแบบและสร้างสรรค์ Website/Application ตาม Requirement

– ควบคุมงานออกแบบกับ Front-end Designer และ Developerให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้

 

เงินเดือน

ช่วงทดลองงาน(3 เดือน) 22,500/เดือน
หลังจากผ่านการทดลองงาน 25,000 บาท/เดือน
ทั้งนี้ช่วงของเงินเดือนทั้งช่วงทดลองงานนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ หลังจากผ่านการทดลองงานแล้วจะมีการประเมินผลและทดสอบอีกครั้ง และหลังจากผ่านการทดลองงานแล้วยังมีสวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น เงินค่าอาหารกลางวัน ประกันสังคม เลี้ยงวันเกิด ฯลฯ

 

สวัสดิการ

– ค่าอาหารกลางวันวันละ 70 บาท
– ประกันสังคม
– โบนัส (ประเมินตามผลงานและความสามารถ)

 

เวลาทำงาน

จันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00

 

สถานที่ทำงาน

Hangar Co-working space ตึกจามจุรี แสควร์ (MRT สามย่าน)

 

วิธีการสมัคร/ระยะเวลารับสมัคร

ส่งประวัติพร้อม PORT ทั้งหมดที่อยากโชว์ มาที่
hr@139.5.145.161 โดยตั้งหัวข้ออีเมลว่า สมัคร Graphic

(Visited 126 times, 1 visits today)

Last modified: May 10, 2019