รู้มั้ย ข้าวขาว ข้าวเหนียว ขนมปัง มัลโตฯ เป็นคาร์บเชิงซ้อน

2

เราสามารถแบ่งชนิดของคาร์บได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

1.Simple Carb (คาร์บเชิงเดี่ยว)

2.Complex Carb (คาร์บเชิงซ้อน)

3

 

Simple Carb (คาร์บเชิงเดี่ยว)

หลายคนจะเข้าใจผิดว่าคาร์บเชิงเดี่ยวจะเป็นพวก ข้าวขาว, ขนมปังขาว, หรือคาร์บอื่นๆ ที่ผ่านการขัดสี ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างมาก อ้างอิงจากตำรา advanced nutrition and human metabolism และอีกหลายๆ ตำรา หรือแหล่งข้อมูลอย่าง CDC และ MedicinePlus ก็ไม่ได้แบ่งประเภทคาร์บเช่นนั้น ดังนั้นเพื่อความถูกต้องในการอ้างอิงในอนาคตต้องทำความเข้าใจชนิดของคาร์บ กันใหม่

ในเชิง ทฤษฏีคาร์บเชิงเดี่ยวเป็นคาร์บที่ประกอบด้วยน้ำตาล 1-2 โมเลกุล (ดูรูปกระกอบด้านบน) ดังนั้นคาร์บที่จัดอยู่ในพวกคาร์บเชิงเดี่ยวจะเป็นพวกน้ำตาลต่างๆ เช่น น้ำตาลกลูโคส, น้ำตาลฟรุคโตส, น้ำตาลกาแลคโตส, มอลโตส, แลคโตส และซูโครส

Complex Carb (คาร์บเชิงซ้อน)

คาร์บเชิงซ้อนคือคาร์บที่ประกอบด้วยน้ำตาลมากกว่า 3 โมเลกุลขึ้นไป ดังนั้นพวกคาร์บอื่นๆ จึงจัดว่าเป็นคาร์บเชิงซ้อนทั้งหมด อย่างพวกข้าวชนิดต่างๆ และ ขนมปังชนิดต่างๆ แต่ในกลุ่มคาร์บที่จัดว่าเป็นคาร์บเชิงซ้อนนั้นสามารถแบ่งได้อีก 2 กลุ่มย่อยตามค่า glycemic index (GI) ซึ่งค่า GI นี้คือค่าเปรียบเทียบว่าคาร์บชนิดนี้มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเป็นอย่างไร (เมื่อเทียบว่าให้กลูโคส = 100) ยิ่งค่ามากหมายความว่ามีผลกระทบต่อน้ำตาลในเลือดใกล้เคียงกับกลูโคสมาก (ดูดซึมเข้าเลือดได้ไว)

1.High GI: มีค่า GI สูง ส่วนมากคาร์บเชิงซ้อนที่จัดว่ามีค่า GI สูงมักจะมีสัดส่วนของใยอาหารน้อย เช่น ข้าวขาว, ขนมปังขัดขาว, มอลโตเดกตริน

2.Low GI: มีค่า GI ต่ำ ส่วนมากคาร์บเชิงซ้อนที่จัดว่ามีค่า GI ต่ำมักจะมีสัดส่วนของใยอาหารมาก เช่น ข้ามกล้อง, ขนมปังโฮลวีต, มันเทศ

เรื่องที่มักจะเข้าใจผิด

1.ข้าวขาว, ข้าวเหนียว, ขนมปังขาว เป็นคาร์บเชิงเดี่ยว

P4F: คาร์บเชิงเดี่ยวจะเป็นพวกน้ำตาลต่างๆ ดังนั้น ข้าวขาว, ข้าวเหนียว, ขนมปังขาว จัดเป็นคาร์บเชิงซ้อน ที่มีค่า GI สูง

2.Maltodextrin เป็นคาร์บเชิงเดี่ยว

P4F: Maltodextrin ประกอบไปด้วยน้ำตาลมาต่อกันเป็นสายยาว ซึ่งตรงกับนิยามของคาร์บเชิงซ้อน ดังนั้น maltodextrin เป็นคาร์บเชิงซ้อน แต่ค่า GI สูง

อ้างอิง

1.http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002469.htm

2.http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/carbs.html

(Visited 821 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019