ลดไขมันและเพิ่มศักยภาพของร่างกายด้วย TABATA

152_tabata_p

Tabata คือ ลักษณะการฝึกแบบ HIIT ( High Intensity Interval Training) ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกและพักที่ตายตัว คือ ฝึก 20วินาที พัก 10 วินาที

ทำติดต่อกัน 8 รอบ ใช้เวลาทั้งหมด 4 นาที โดยสามารถนำมาใช้ได้กับการฝึกที่เป็นทั้ง สไตล์ cardio/ฝึกด้วยน้ำหนักตัว/WBI (ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วน) หรือแม้กระทั่ง classic weight training

ใช้โปรแกรม tabata เมื่อไร?

– ใช้เพื่อลดไขมัน (Fat loss) นิยมใช้เป็น น้ำหนักตัวหลังฝึก weight training เช่น speed squat /burpee/Mt. Climbers/skip etc.

– ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเล่นกีฬา(Improve conditioning) ใช้โปรแกรม ก่อน ขณะ หรือ หลังฝึก ฟังดูขัดกับกฏเกณฑ์ที่มืออาขีพตั้งไว้ แต่บางครั้งในเกมส์กีฬา หรือ ชีวิตจริงไม่เคยเป็นแบบที่ตั้งใจไว้ โดยเฉพาะในกีฬาที่ต้องมีการปะทะ หรือใช้พละกำลังตลอดทั้วเกมส์ เช่น ศิลปะการต่อสู้ รักบี้ เทนนิส ฟุตบอล ฮอกกี้ ฯลฯ

โดยมีผลการทดสอบแสดงถึงผลลัพธ์ที่ดีจริงจากการฝึก ซึ่งส่ิงสำคัญ คือ ความหนักในการฝึก ไม่ใช่เพียงเวลา 4 นาที

ผูู้ฝึกต้องเข้าใจว่า tabata โปรแกรม ถือเป็นเทคนิคขั้นสูง เราจึงควรนำมาฝึกอย่างเหมาะสม ไม่ใช้อย่างพร่ำเพื่อ และรู้จักแบ่งเฟสในการฝึกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผู้ฝึกจะได้ผลลัพธ์และความปลอดภัยในการฝึก

 

(Visited 2,356 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019