ลดไขมัน ด้วย Metabolic Complex Training

169_metabolic_p

Metabolic Complex Training  คือ การฝึกด้วย strength เพื่อเร่งอัตราการเผาผลาญพลังงาน ช่วยสลายไขมัน พร้อมสร้างกล้ามเนื้อ

ซึ่งมีหลักในการฝึก 3 ประการคือ

1.High intensity

ใช้นำ้หนักเบาปานกลาง ยกเร็ว ส่งผลต่ออัตราการเผาผลาญที่สูงขึ้น

2.ใช้ร่างกายทุกส่วน

กล้ามเนื้อเป็นเนื้อเยื่อแบบ active เมื่อกล้ามเนื้อทุกมัดทำงาน ไขมันถูกใช้มากขึ้น

3. การฝึกที่ต่อเนื่อง

การเผาผลาญพลังงานหลังฝึกอย่างต่อเนื่อง

ยิ่งพักน้อยในชั่วโมงฝึก

ยิ่งเพิ่มการใช้ออกซิเจนหลังฝึก (EPOC)

ร่างกายยิ่งใช้แคลอรี่มาก

โปรแกรมฝึก

Metabolic Complex

ใช้ท่าฝึก แบบ compound

ใช้อุปกรณ์/นำ้หนักเดียวกัน

ใช้เวลาจำนวนครั้ง 6-8 /เซ็ท

ฝึกได้ทั้งแบบ สองข้างพร้อมกัน (Bilateral)

และฝึกทีละข้าง (Unilateral)

เช่น แบบ Bilateral(ฝึกสองข้างพร้อมกัน)

-Barbell Deadlift 6 ครั้ง

-Barbell Row 6 ครั้ง

-Barbell  High pull 6 ครั้ง

-Barbell Push press 6 ครั้ง

3-4 รอบ

หรือ

แบบ Unilateral(ฝึกทีละข้าง)

-Dumbbell One arm uppercut  6 ครั้ง

-Dumbbell  Reverse lunge  6 ครั้ง

-Dumbbell  SA.Swing  6 ครั้ง

-Dumbbell One leg Romanian deadlift  6 ครั้ง

3-4 รอบ

ลองทำดูครับ

โค้ชนพ

(Visited 941 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019