ล้วงลึกการลดไขมันเฉพาะส่วน

40_secret_p

 

เป็นความเชื่อ และ เรื่องเล่าต่อๆกันมาเรื่องของการ อ้วนเฉพาะส่วน หรือ ลดขนาดเฉพาะส่วน เช่น การกินข้าวเสร็จแล้วนั่งนานๆทำให้ “ก้นใหญ่” หรือ ไขมันสะสมที่บริเวณก้นเพราะเพิ่งทานอาหารแล้วนั่งทับไว้ หรือการเล่นกล้ามท้องวันละ 1000ครั้งจะทำให้ลดไขมันหน้าท้องและมี 6แพค

 

การลด หรือ สะสมไขมันในร่างกายเป็นไปตามกระบวนการของร่างกาย เมื่อพลังงานนั้นมากเกินกว่าที่ร่างกายจะใช้หมด ร่างกายจึงเปลี่ยนสภาพพลังงานเหล่านั้นมาเป็นพลังงานสะสม ซึ่งพลังงานสะสมในร่างกายนั้นถูกเก็บส่วนใหญ่ๆในรูปของ “ไขมันในร่างกาย” ซึ่งแบ่งย่อยได้เป็น ไขมันในกล้ามเนื้อ ไขมันในผิวหนัง และ ไขมันในช่องท้อง (visceral fat)

 

การสะสมไขมันในร่างกายนั้นกระจายตามที่ต่างๆกัน เช่น ในผู้ชายไขมันสะสมมากบริเวณท้อง หรือ พุง เอว หลังส่วนล่าง ต้นขาบ้างประปรายตามลำดับ ในขณะที่ผู้หญิงจะสะสมไขมันที่ เอว มากกว่าพุง และสะสมที่ต้นแขน ต้นขามากกว่าผู้ชายบริเวณเหล่านี้เรียกว่า deposit site หรือ “จุดสะสม” ซึ่งถูกกำหนดโดยสภาพร่างกาย รหัสทางพันธุกรรม หากพิจารณาไขมันสะสมเหล่านี้เป็น “สิ่งของ” เราจะพบว่า “จุดสะสม” นั้นเปรียบเสมือน “ห้องเก็บของ” ที่เมื่อเรามีของที่จะต้องเก็บเราจะนำไปเก็บใน้ห้องเก็บของก่อนเสมอ เช่นกัน เมื่อมีการสะสมไขมัน ไขมันเหล่านั้นมักจะถูกสะสมในจุดสะสมก่อนเสมอ ในบางคนพออ้วนขึ้นลงพุงก่อนทั้งที่แขนขายังปกติ และในขั้นต่อไปเมื่อสิ่งของเหล่านั้นเต็มจนล้นห้องเก็บของ เราจึงทยอยเก็บของเหล่านั้นในส่วนอื่นๆของบ้าน เช่น ทยอยไปไว้ในห้องนอน ห้องครัวเป็นต้น เช่นกันเมื่อไขมันสะสมในจุดสะสมจนพอสมควรแล้ว เราจะเริ่มสะสมไขมันในส่วนอื่นๆต่อ เช่น ใบหน้า ต้นแขน หลังส่วนบน น่อง

 

ในมุมกลับกัน เมื่อเราทยอยนำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ เราจะพบว่าเราจะพยายามใช้ของ “นอกห้องเก็บของ” เป็นอันดับแรก เนื่องจากสิ่งของที่เกินเก็บออกมานั้นอยู่ในที่ที่ไม่เป็นที่ เราจึงพยายามใช้ของเหล่านั้นก่อนพอของในที่อื่นๆหมด เราจึงนำของในห้องเก็บของออกมาใช้นั่นเอง เช่นเดียวกันเมื่อร่างกายลดไขมันในขั้นแรก ร่างกายมีแนวโน้มที่จะสลายไขมันในส่วนที่ไม่ใช่จุดสะสมก่อน จุดสะสมหลักๆเช่น ท้อง หรือ เอว ดังนั้นเราจึงพบว่าเมื่อเราลดไขมันแรกๆ ต้นแขน หรือ ไหล่ในผู้ชายนั้นจะลดเร็วกว่าส่วนอื่นๆ ในขณะที่ยังมีพุงอยู่ และเราต้องลดต่อไปให้มากพอที่ร่างกายจะนำไขมันบริเวณพุงมาใช้ และเราจะพบว่าบริเวณเหล่านั้นจะลงช้า และ ลงเป็นตำแหน่งสุดท้าย

 

ในทางวิทยาศาสตร์นั้นยังขาดหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการ “ลดเฉพาะจุด” ว่าสามารถทำได้จริงๆ แต่ข้อเท็จจริงที่พบคือ การบริหารกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆให้แข็งแรงขึ้น หรือ เพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อให้มากขึ้นนั้นเป็นผลดีต่อการลดไขมันโดยรวม และ ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นดูสุขภาพดีและกระชับกว่ากล้ามเนื้อที่ไม่ได้รับการบริหาร ทั้งนี้การเล่นกล้ามท้องทุกวันโดยปราศจากการคุมอาหาร หรือ ลดไขมันในร่างกายนั้นก็ไม่สามารถทำให้ผู้ที่มีไขมันสะสมมากมองเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ฝึกนั้นๆอาจมีปริมาณไขมันไม่มากเกินไปและการฝึกกล้ามเนื้อท้องนั้นทำให้กล้ามท้องกระชับลงและมีรูปทรงกล้ามเนื้อท้องขึ้นมาได้ เช่นกัน ข้อมูลที่ว่าการกินแล้วเดินขาจะใหญ่ หรือ กินแล้วนั่งจะสะสมไขมันที่ก้นนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากร่างกายกำหนดการเก็บไขมันตามธรรมชาติ และ ในขณะที่กินอาหารนั้นต้องใช้เวลามากกว่านั้นในการย่อย ดูดซึม ให้พลังงานข้อความเหล่านี้จึงไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป

 

บทสรุป

1.ร่างกายเป็นตัวกำหนดว่าจะสะสมไขมันที่ไหน และ จะนำไขมันจากที่ไหนมาใช้เราไม่สามารถกำหนดเองได้
2.ผู้ทีต้องการลดไขมันให้ตั้งเป้าหมายที่การลดไขมันทั่วร่างกาย โดยการ
-ออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อให้สมบูรณ์และเป็นผลดีต่อการลดไขมัน กระชับรูปร่าง กล้ามเนื้อที่สุขภาพดีกว่า ดูกระชับและคมชัดกว่า
-ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ เพื่อใช้พลังงานส่วนเกินออก
-ควบคุมพลังงานที่ได้รับจากอาหารโดยการควบคุมอาหาร เพื่อเป้าหมายลดไขมันในร่างกาย

 

3.แต่ละคนสะสมไขมันต่างที่กัน ในสัดส่วนที่ต่างกัน ไขมันบางส่วนที่ลงยากนั้นต้องอาศัยการลดไขมันในร่างกายให้มากพอจนถึงจุดๆที่ร่างกายจะนำไขมันบริเวณนั้นไปใช้เสียก่อน บริเวณนั้นถึงจะลดลงได้

 

ws_mhp3_20%

604_arti

 

 

(Visited 778 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *