วิดพื้น แบบไหน โดนอกมากที่สุด - planforfit
วิดพื้นแบบไหนโดนอกมากที่สุด

วิดพื้น แบบไหน โดนอกมากที่สุด

วิดพื้น แบบไหนโดนอกมากที่สุด (infographic)

จากงานวิจัยที่ได้นำอาสาสมัครมาทดลองหาอัตราการทำงานของกล้ามเนื้อ (วัดจากค่า EMG) ของการ วิดพื้น 3 แบบดังนี้

A  วิดพื้น แบบกางแขนกว้างประมาณหัวไหล่

B  วิดพื้น แบบกางแขนกว้างกว่าหัวไหล่

C  วิดพื้น แบบหุบแขน

Untitled_15

พบว่าระดับการทำงานของ triceps นั้นเยอะที่สุดเมื่อทำการ วิดพื้น ในท่า C หรือก็คือ วิดพื้น แบบหุบแขน

ส่วนการทำงานของ Pectoralis นั้นก็ทำงานเยอะสุดเมื่อทำการ วิดพื้น ในท่า C เช่นกัน ในขณะที่การวางมือแบบกว้างกว่าไหล่นั้นมีการใช้กล้ามเนื้ออกน้อยสุด

Untitled1233 (1)

ทางผู้วิจัยให้ข้อสรุปว่าการทำงานของกล้ามเนื้อไตรเซปและหน้าอกนั้นจะเยอะที่สุดเมื่อวางมือให้แคบกว่าความกว้างหัวไหล่ ดังนั้นการที่จะบริหารในท่าวิดพื้นนั้นควรทำให้แบบตำแหน่งมือที่แคบกว่าความกว้างหัวไหล่จะดีกว่า

อ้างอิง

Cogley RM, Archambault TA, Fibeger JF, Koverman MM, Youdas JW, Hollman JH: Comparison of muscle activation using various hand positions during the push-up exercise. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association2005, 19(3):628-633.

 

 

 

 

 

 

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]