วิธีการส่งผลประเมินรายสัปดาห์ [Website]

Uncategorized

1. Login เข้าสู้ระบบ 60-Day Tracker 

2. จะมีหน้าต่าง pop up เด้งขึ้นมาให้ส่งผลประเมิน

**หาก pop up ส่งประเมินหายไป ให้ไปที่ Menu > ส่งการบ้าน**

ผลประเมินส่งทุกอาทิตย์ จะมีดังนี้

2.1 รูปถ่ายทั้ง 3 ด้าน เปิดเสื้อขึ้น เห็นสัดส่วนชัดเจน (สำหรับผู้หญิแนะนำให้ใส่ sport bra )
2.2 ข้อความอยากบอกโค้ช
2.3 %ไขมัน
2.4 สัดส่วน

นับรอบส่งคือ เสาร์(เที่ยงคืน) – อังคาร(ก่อนเที่ยงวัน)

3. เมื่อกรอกครบแล้ว ให้เลือก ” ส่งประเมิน

หากยังไม่สะดวกส่งในวันนั้น ๆ ให้เลือก ” เลื่อนส่งประเมิน ”
***ผลประเมินไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นก่อนกดยืนยันให้ตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อน***

4. หลังจากกดส่งประเมินแล้วจะมี pop up แจ้งยืนยันการส่ง

” รับทราบ ” เพื่อ ยืนยันการส่งประเมิน
” แก้ไข ” เพื่อ กลับไปแก้ไขข้อมูล

5. หลังจากที่โค้ชประเมินผลให้แล้ว(ตามเกณฑ์ข้อกำหนดที่แจ้งไว้) จะมี Pop up แสดงผลประเมินรายสัปดาห์แสดงข้อความและโปรแกรมสารอาหารและเวลาคาร์ดิโอจากโค้ช

กด “ตกลง” เพื่อปิดหน้า pop up

6. สามารถตรวจสอบผลประเมินทุก ๆ สัปดาห์ได้ที่ Menu > Report Beta

7. จะพบความเห็นรายสัปดาห์จากโค้ช

(Visited 82 times, 1 visits today)

Last modified: May 10, 2019