วิธีการส่งผลประเมินรายสัปดาห์ [Application]

Uncategorized

ส่งประเมิน เป็นเมนูสำหรับส่งผลลัพธ์ของพัฒนาการประจำสัปดาห์

 

 **สิ่งที่ต้องบันทึกเพื่อรับผลประเมิน**  มีดังนี้

 

1. รูปถ่ายทั้ง 3 ด้าน  เห็นสัดส่วนชัดเจน (สำหรับผู้หญิงแนะนำให้ใส่ sport bra)  เมื่ออัพโหลดรูปทั้ง 3 ด้านเสร็จสิ้น กด Next มุมขวาบน เพื่อระบุข้อมูลถัดไป
(กรอบสีเขียว)

 

2.สัดส่วน วัดสัดส่วน 5 จุดบนร่างกาย โดยยืนในท่าสบาย ไม่ต้องเกร็งหรือเบ่งกล้าม กรอกข้อมูลลงในแต่ละช่อง จากนั้นกด Next เพื่อระบุข้อมูลถัดไป

 

 


3. เปอร์เซ็นต์ไขมัน  ใช้ที่วัดไขมัน (คาร์ลิเปอร์) วัดทั้ง 3 จุด กรอก ค่าที่วัดได้ลงในช่องของแต่ละจุด ระบบจะคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันให้ กด Next เพื่อระบุข้อมูลถัดไป

 

 

 

4. Message to Coach (มีอะไรอยากบอกโค้ชไหม) 
สำหรับการส่งข้อความถึงโค้ช  ในส่วนนี้สามารถอธิบาย สิ่งทีเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติตามโปรแกรม เช่น มีอาการป่วย บาดเจ็บ แจ้งลา ฯลฯ เพื่อให้โค้ชสามารถวางแผนโปรแกรมฝึกหรืออาหารล่วงหน้าได้ถูกต้องมากขึ้น

5. กด Save เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นทั้งหมด (**ตรวจทานข้อมูลว่ากรอกถูกต้องครบถ้วนก่อนกด save** )

– ระบบจะแสดง Pop up ยืนยัน
– กด Continue เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งผลประเมิน

** หากไม่พบหน้าต่างให้ส่งผลประเมิน แสดงว่า ผ่านรอบการส่งผลประเมินของสัปดาห์นั้น ๆ แล้ว ระบบจะแสดงวันส่งในรอบถัดไปให้ทราบแทน **
หากต้องการส่งผลประเมินแต่ระบบไม่ขึ้นเมนูให้ส่ง รบกวนส่งผ่าน website เข้ามาแทนที่ www.60day.co 

(Visited 839 times, 1 visits today)

Last modified: May 10, 2019