วิธีส่งผลประเมินรายสัปดาห์ (application) - planforfit

วิธีส่งผลประเมินรายสัปดาห์ (application)

Menu > Weekly (กรอบสีแดง) 
เป็นเมนูสำหรับส่งผลประเมินรายสัปดาห์

1. รูปถ่ายทั้ง 3 ด้าน  -> สำหรับผู้ชายเปิดเสื้อขึ้น ให้เห็นสัดส่วนชัดเจน , สำหรับผู้หญิงแนะนำให้ใส่ sport bra 

เมื่ออัพโหลดรูปทั้ง 3 ด้านเสร็จสิ้น กด Next มุมขวาบน เพื่อระบุข้อมูลถัดไป
(กรอบสีเขียว)

2. สัดส่วน 

วัดสัดส่วนด้านที่ถนัด 5 จุดบนร่างกาย ยืนในท่าสบาย ไม่ต้องเกร็งหรือเบ่งกล้าม
กด Next
เพื่อระบุข้อมูลถัดไป

3. เปอร์เซ็นต์ไขมัน ใช้ที่วัดไขมัน (คาร์ลิเปอร์) วัดทั้ง 3 จุด

ระบุค่าที่วัดได้ลงในช่องของแต่ละจุด ระบบจะคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันให้
กด Next เพื่อระบุข้อมูลถัดไป

4. Message to Coach (มีอะไรอยากบอกโค้ชไหม)     

สำหรับการส่งข้อความถึงโค้ช
ในส่วนนี้สามารถอธิบาย สิ่งทีเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติตามโปรแกรม เช่น มีอาการป่วย บาดเจ็บ
แจ้งลา ฯลฯ เพื่อให้โค้ชสามารถวางแผนโปรแกรมฝึกหรืออาหารล่วงหน้าได้ถูกต้องมากขึ้น

กด Save เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นทั้งหมด

ระบบจะแสดง pop up ยืนยัน  กด continue เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งผลประเมิน

** หากไม่พบหน้าต่างให้ส่งผลประเมิน แสดงว่า ผ่านรอบการส่งผลประเมินของสัปดาห์นั้น ๆ แล้ว ระบบจะแสดงวันส่งในรอบถัดไปให้ทราบแทน **[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]