วิธีส่งผลประเมินรายสัปดาห์ (website)

Uncategorized


1. Login เข้าสู่ระบบ 60-Day Tracker website

2. หลังจากสู่ระบบแล้ว จะพบ pop up ให้ส่งผลประเมินรายสัปดาห์ **หากไม่พบ pop up เข้าไปที่ Menu > ส่งการบ้าน

ข้อมูลผลประเมินรายสัปดาห์จะมีดังนี้
2.1 รูปถ่ายทั้ง 3 ด้าน -> สำหรับผู้ชายเปิดเสื้อขึ้น ให้เห็นสัดส่วนชัดเจน , สำหรับผู้หญิงแนะนำให้ใส่ sport bra
2.2 ข้อความอยากบอกโค้ช -> สำหรับอธิบายสิ่งทีเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติตามโปรแกรม เช่น มีอาการป่วย บาดเจ็บ
แจ้งลา ฯลฯ เพื่อให้โค้ชสามารถวางแผนโปรแกรมฝึกล่วงหน้าได้ถูกต้องมากขึ้น
2.3 %ไขมัน -> แนะนำให้ใช้ที่วัดไขมันแบบหนีบ(คาร์ลิเปอร์)
2.4 สัดส่วน


3. หลังจากกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิก “ส่งประเมิน” หากยังไม่สะดวกส่งในขณะนั้นให้คลิก “เลื่อนส่งประเมิน”  ***ผลประเมินไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นก่อนกดยืนยันให้ตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อน***

4. หลังจากกดส่งประเมินแล้วจะมี pop up แจ้งยืนยันการส่ง
“รับทราบ” เพื่อ ยืนยันการส่งประเมิน
“แก้ไข เพื่อ กลับไปแก้ไขข้อมูล

5. หลังจากที่โค้ชประเมินผลให้เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเข้าสู่ระบบ 60-Day Tracker จะมี pop up แสดงคอมเมนต์จากโค้ช,โปรแกรมสารอาหาร และ เวลาคาร์ดิโอ ที่โค้ชปรับเปลี่ยนให้เหมาะ
กด “ตกลง” เพื่อปิดหน้า pop up


6. ตรวจสอบผลประเมินรายสัปดาห์ได้ที่ Menu > Report(beta)

7. ข้อความในตารางด้านบนสุด คือ คอมเมนต์(feedback) จากโค้ช

(Visited 112 times, 1 visits today)

Last modified: May 10, 2019