ศัพท์และเทคนิคพื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนเล่นเวท

เบสิคเบื้องต้นในการเวทเทรนนิ่ง ไม่ว่าจะมีเป้าหมายแบบไหน มันมีจุดเริ่มต้นเดียวกัน คือ

1. ท่าฝึก

คือ ท่าทางการฝึกกล้ามเนื้อ โดยใช้แรงต้านต่างๆที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อออกกำลังกายในกล้ามเนื้อนั้นๆ ในปัจจุบันมีการคิดค้นวิจัยท่าฝึกออกกำลังกายออกมามากมายและถูกฝึกสอน ใช้มาตลอดเช่นท่า Bench Press, Squat, Barbell row. รวมทั้งเครื่องช่วยฝึกต่างๆเช่น Lat pulldown machine, Chest fly Machineเป็นต้น ท่าฝึกเป็นปัจจัยแรกที่ผู้ฝึกควรต้องทราบและทำการศึกษา

2.จำนวนครั้ง

สืบเนื่องมาจาก ท่าฝึก จำนวนครั้ง Rep (Repettition)คือ การเริ่มฝึกท่าฝึกจากจุดเริ่มต้น ไปจุดสิ้นสุดและย้อนกลับมายังจุดเริ่มต้นใหม่ของท่าฝึกนั้น เช่น การเริ่มยกดัมเบลล์ เริ่มจากจุดเริ่ม ออกแรงยกขึ้นจนสุด ผ่อนแรงต้านน้ำหนักลงมายังจุดเริ่มต้นใหม่ ทั้งหมดนี้เรียกว่า 1ครั้ง

[quote text_size=”big”]

สรุป

[/quote]

3.น้ำหนัก

มีความสัมพันธ์ลำดับที่สองจากคำว่า ครั้ง น้ำหนักและจำนวนครั้งนั้นมีความสัมพันธ์กันตามหลักความเป็นจริงที่ว่า การยกน้ำหนักมาก ทำให้ยกได้จำนวนครั้งน้อยลงเพราะหมดแรงที่จะยกไหว กลับกันในเมื่อน้ำหนักเบา ก็จะสามารถยกได้ในจำนวนครั้งที่มากขึ้น เพราะหมดแรงช้าลง การเลือกน้ำหนักให้เหมาะสมนั้นมีความสำคัญในการกำหนดจุดประสงค์ของการออกกำลังกาย ในขั้นต้นการวิจัยกำหนดขอบเขตคร่าวๆของจำนวนครั้งและน้ำหนักไว้ว่า

  ถ้ายกน้ำหนักที่ทำให้หมดแรงในจำนวนครั้งที่ 12-15ครั้งขึ้นไปนั้นจะพัฒนาเรื่องของความทนทานของกล้ามเนื้อ
ถ้ายกน้ำหนักที่ทำให้หมดแรงในจำนวนครั้งที่ 8-10ครั้งนั้นจะพัฒนาเรื่องของขนาดกล้ามเนื้อ
ถ้ายกน้ำหนักที่ทำให้หมดแรงในจำนวนครั้งที่ 4-6ครั้งลงมานั้นจะพัฒนาเรื่องของความแข็งแรงในลักษณะของการออกแรงต้านน้ำหนักที่มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่

4.จำนวนเซต

เป็นผลรวมของ 3ข้อข้างต้น คือ การยกท่าฝึกหนึ่ง ด้วยน้ำหนักที่กำหนด และ ครบจำนวนครั้งที่ยกได้ ทั้งหมดนี้เรียกรวมเป็น 1 Set (เซต) จำนวนเซตมีผลต่อการควบคุมความเป้าหมายและความหนักของโปรแกรมที่ฝึกเช่นกัน โดยเบื้องต้นมักจะกำหนดให้ฝึกด้วยเซตวอร์ม 2เซต และ ฝึกด้วยน้ำหนักจริงที่ทำให้หมดแรงอีก 3-4เซตในโปรแกรมเบื้องต้น

5.โปรแกรมการฝึก

เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่เปรียบเสมือนภาพร่างของการฝึกทั้งหมดว่า จะฝึกด้วยท่าฝึกอะไรบ้าง เพื่อเป้าหมายอะไร ด้วยน้ำหนักเท่าไร กี่ครั้ง และ กี่เซต ดังนั้นเมื่อเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของทุกๆองค์ประกอบแล้ว จึงเกิดโปรแกรมฝึกขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ฝึกนั่นเอง

การออกกำลังกายที่ประสิทธิภาพขึ้นแรกนั้นต้องมี โปรแกรมฝึกที่ถูกต้อง ไม่ใช่การเข้าฟิตเนสเพื่อไปยกน้ำหนักอะไรก็ได้ ด้วยท่าฝึกอะไรก็ได้ที่อยากจะทำนั่นเอง…….

 

(Visited 210 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *