อาหารเสริมพื้นฐานสำหรับเพิ่มกล้ามเนื้อ/น้ำหนัก

Supplement, Tips and Technique

อาหารเสริมที่ได้รับการยืนยันผลวิจัยสำหรับการเพิ่มกล้ามเนื้อ

ในบทความนี้จะรวบรวมอาหารเสริมที่ได้รับการยืนยันผลจากการวิจัยว่าสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ โดยจะพิจารณาจากงานวิจัยที่มีการควบคุมและดำเนินการทดลองอย่างเหมาะสม โดยจะแบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

1.กลุ่มที่วิจัยพบแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มกล้ามเนื้อ

2.กลุ่มที่มีแนวโน้มว่ามีประสิทธิภาพแต่ยังต้องการวิจัยเพิ่มเติม

3.กลุ่มที่ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันถึงประสิทธิภาพ

4.กลุ่มที่วิจัยพบแล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มที่วิจัยพบแล้วว่ามีประสิทธิภาพ

– Creatine

– โปรตีนเสริม เช่น เวย์, โปรตีนจากไข่, โปรตีนจากถั่วเหลือง

 

กลุ่มที่มีแนวโน้มว่ามีประสิทธิภาพแต่ยังต้องการวิจัยเพิ่มเติม

– HMB

– BCAAs

 

กลุ่มที่ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันถึงประสิทธิภาพ

– Ecdysterones

– Growth hormones booster

– ZMA

 

กลุ่มที่วิจัยพบแล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพ

– Glutamine

– CLA

– Vanadyl sulphate

– Tribulus terrestis

 

อ้างอิง

R. Kreider, et al. Journal of the International Society of Sports Nutrition 7, 7+ (2010).

(Visited 327 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019