อาหารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย

อาหารเสริมประเภท preworkout ที่ใช้ก่อนออกกำลังกายนั้นก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย ในบทความนี้ก็จะรวบรวมส่วนประกอบสำคัญๆ ที่ได้รับการยืนยันถึงประสิทธิภาพเท่านั้น

Caffeine

จากการทดลองพบว่าคาเฟอีนสามาถช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดย

  1. เพิ่มพละกำลังได้มากขึ้น พบว่าที่ขนาด 3 mg/ นน ตัว 1 kg สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการยกน้ำหนักได้มากกว่ากลุ่มควบคุม
  2. สามารถออกกำลังได้ในปริมาณที่มากขึ้น กลุ่มที่ได้รับคาเฟอีนสามาถออกกำลังกายหรือยกน้ำหนักได้จำนวนเรปที่มากกว่ากลุ่มควบคุม

Beta-alanine

Beta-alanineเป็นกรดอะมิโนชนิดนึงซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของการสังเคราะห์carnosine ในร่างกายยิ่งร่างกายได้รับ Beta-alanine มากเท่าไรก็ยิ่งสังเคราะห์carnosine ได้มากขึ้นซึ่งCarnosine ทำหน้าที่คอยปรับสมดุลกรดด่างภายในกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อยังคงทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาพบว่าเมื่อร่างกายมีระดับcarnosine สูงขึ้น(อันเนื่องมาจากการเสริมBeta-alanine) จะทำให้การออกกำลังกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกล้ามเนื้อมีความทนทานต่อการฝึกและตอบสนองต่อการฝึกมากขึ้น

ขนาดที่ใช้อยู่ที่ปริมาณ 2,000 – 5,000 mgต่อวัน

Citrulline

พบว่าการเสริม Citrullineจะทำให้ระดับ L-arginineในเลือดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้ผลมากกว่าการเสริม L-arginineตรงๆ ซึ่ง L-arginineจะเป็นสารตั้งต้นของการผลิต nitric oxideที่ให้การไหลเวียนเลือดเกิดขึ้นได้ดีขึ้น

ปริมาณที่ใช้ในงานวิจัย 6,000 mg

 

อ้างอิง

  1. Glaister M, Howatson G, Abraham CS, Lockey RA, Goodwin JE, Foley P, et al. Caffeine supplementation and multiple sprint running performance. Medicine and science in sports and exercise. 2008 Oct;40(10):1835-1840.
  2. Del Coso J, Salinero JJJ, González-Millán C, Abián-Vicén J, Pérez-González B. Dose response effects of a caffeine-containing energy drink on muscle performance: a repeated measures design. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2012;9(1).
  3. Kern BD, Robinson TL. Effects of β-alanine supplementation on performance and body composition in collegiate wrestlers and football players. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association. 2011 Jul;25(7):1804-1815.
  4. Sureda A, Córdova A, Ferrer MD, Pérez G, Tur JA, Pons A. L-citrulline-malate influence over branched chain amino acid utilization during exercise. European journal of applied physiology. 2010 Sep;110(2):341-351.
(Visited 1,599 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019