อ่านสักนิด ก่อนคิดจะซื้อ อาหารเสริมเพิ่ม Growth Hormone

ถ้าเราลองเสริช google ไม่ว่าทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษว่าอาหารเสริมใดที่ที่ช่วยเพิ่ม Growth Hormone
ได้คุณจะพบว่า Arginine คือหนึ่งในอาหารเสริมที่มีการโฆษณามากที่สุดว่าสามารถเพิ่ม Growth Hormone ได้และยังมีกรดอะมิโนอีกหลายตัวที่ทางผู้ผลิตและผู้ขายแนะนำให้รับประทานควบ คู่กันเพื่อให้สามารถเพิ่มระดับของ Growth Hormone ได้

แต่อย่างที่มีคนกล่าวไว้ว่า”บริษัทที่ขายอาหารเสริมไม่ได้รวยจากการพิสูจน์ ว่าตัวไหนใช้แล้วไม่เห็นผลหรือไม่ได้ดีอย่างที่มีการโฆษณาไว้” จึงมักจะมีแต่การโฆษณาแต่ด้านดีๆหรือยกเอางานวิจัยที่ยืนยันว่าได้ผลมาอ้าง อิงเท่านั้น

ในงานวิจัยที่ทดลองหาว่าการได้รับกรดอะมิโนชนิดต่างๆยกตัวอย่าง เช่น L-arginine, L-lysine, L-ornithine และ L-glutamine อาจส่งผลทำให้เพิ่มระดับของ Growth Hormone พบว่ามีทั้งงานที่พบว่าสามารถกระตุ้นและงานที่พบว่าไม่สามารถกระตุ้นGH บทความนี้จะแสดงให้เห็นงานทั้งสองด้าน

งานวิจัยที่ยืนยันผล
– 1.5g L-arginine + 1.5 L-lysine ทางการกิน : ระดับ GH เพิ่มขึ้น2.7 เท่าหลังจากได้รับกรดอะมิโน 60 นาที
– 1.2g L-arginine + 1.2g L-lysine ทางการกิน: ระดับ GH เพิ่มขึ้น8เท่าหลังจากได้รับกรดอะมิโน 90 นาที
– 2.0g L-glutamine ทางการกิน : ระดับ GH เพิ่มขึ้น2.7 เท่าหลังจากได้รับกรดอะมิโน 90 นาที
– 550 mg L-arginine ต่อน้ำหนักตัว 1kg ทางเส้นเลือดดำ: ระดับ GH เพิ่มขึ้นทั้งเพศชายและเพศหญิง

งานที่วิจัยที่ไม่พบว่ากรดอะมิโนมีผลต่อระดับGH
– 10g L-glutamine : ระดับฮอร์โมนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
– 1.2g L-lysine : ระดับฮอร์โมนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
– 2.4g L-arginine: ระดับฮอร์โมนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
– 2.4g L-arginine + 2.4g L-lysine: ระดับฮอร์โมนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
– 1.85g L-ornithine: ระดับฮอร์โมนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
– 3.0g L-arginine + 3.0g L-lysine สองครั้งต่อวัน : ระดับฮอร์โมนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

เนื่องจากงานวิจัยนั้นมีการออกแบบการทดลองที่แตกต่างกัน, อาสาสมัครแตกต่างกัน, การควบคุมการทดลองที่อาจจะมีความเข้มงวดแตกต่างกันทำให้พบว่ามีทั้งงานวิจัย ที่ยืนยันผลดีและงานที่ค้านกันแต่อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ว่าถึงผลการวิจัย ที่ได้นั้นหลากหลายซึ่งทำให้ไม่สามารถฟันธงได้ว่ากรดอะมิโนดังกล่าวนั้นมีผล ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนจริงหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามการเลือกเสริมกรด อะมิโนดังกล่างสามารถทำได้หากสามารถยอมรับภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่ กรดอะมิโนดังกล่าวที่อาจจะไม่มีผลตามที่คาดหวังได้

สรุป
ณปัจจุบันนี้ยังไม่มีอาหารเสริมใดๆที่สามารถช่วยเพิ่ม Growth Hormone ได้แบบ 100% ดังนั้นแล้วการรับประทานอาหารที่ดีออกกำลังกายและนอนหลับให้เพียงพอยังคง เป็นวิธีพื้นฐานที่ดีที่สุดในการเพิ่มGrowth Hormone ครับ

เอกสารอ้างอิง
1. H.E Carlson, J.T Miglietta, M.S Roginsky, L.D Stegnik. Stimulation of pituitary hormone secretion by neurotransmitter amino acids in humans. Metabolism, 38 (1989), p. 1179
2. R.R Suminski, R.J Robertson, F.L Goss, et al. Acute effects of amino acid ingestion and resistance exercise on plasma growth hormone concentration in young men. Int J Sport Nutr, 7 (1997), p. 48
3. T.C Welbourne. Increased plasma bicarbonate and growth hormone after an oral glutamine load. Am J Clin Nutr, 61 (1995), p. 1058
4. M.I Lambert, J.A Hefer, R.P Millar, P.W Macfarlane. Failure of commercial oral amino acid supplements to increase serum growth hormone concentrations in male bodybuilders. Int J Sport Nutr, 3 (1993), p. 298
5. L Bucci, J.F Hickson Jr, J.M Pivarnik, et al. Ornithine ingestion and growth hormone release in bodybuilders. Nutr Res, 10 (1990), p. 239
6. E Corpas, M.R Blackman, R Roberson, D Schofield, S.M Harman. Oral arginine-lysine does not increase growth hormone or insulin-like growth factor-I in old men. J Gerontol, 48 (1993), p. M128
7. T.J Merimee, D Rabinowitz, S.E Fineberg. Arginine-initiated release of human growth hormone. N Engl J Med, 280 (1969), p. 1434

(Visited 5,063 times, 3 visits today)

Last modified: May 8, 2019