เทคนิคที่ไม่ช่วยลดไขมันอย่างที่คิด( Circuit Training )

Cardio, Tips and Technique, Weight Training

226_circuit_p

การฝึกแบบเซอร์กิตจะแตกต่างจากการเวทเทรนนิ่งแบบปกติ โดยที่การฝึกแบบเซอร์กิตนั้นจะเป็นการฝึกหลายๆ ท่าต่อเนื่องกันโดยไม่พักระหว่างเซท

 

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำแนะนำว่าหากต้องการลดไขมันด้วยการเวทเทรนนิ่งละก็อาจจะลองใช้การฝึกแบบเซอร์กิต (circuit training) ดู เพราะมีหลายคนแนะนำมาว่าการฝึกแบบนี้ดีต่อการลดไขมันเพราะช่วยเพิ่มการเผาผลาญ

 

แต่ผลจากการวิจัยกลับไม่พบว่าการฝึกแบบเซอร์กิตมีผลดีต่อการเผาผลาญและลดไขมันขนาดนั้น

 

การทดลองก็ได้แบ่งกลุ่มอาสาสมัครเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มเวทแบบปกติ (TS: Traditional Strength) ฝึก 6 ท่า ท่าละ 3-6 เซท, พักระหว่างเซท 3 นาที, น้ำหนักที่ใช้คือ 6 RM  ซ

กลุ่มฝึกแบบเซอร์กิต (HRC: High-Resistance Circuit) ฝึก 6 ท่า ท่าละ 3-6 เซท, พักระหว่างเซทให้สั้นที่สุด (35 วินาทีที่ใช้ในการเปลี่ยนจากท่านึงไปอีกท่านึง), น้ำหนักที่ใช้คือ 6 RM

กลุ่มควบคุม (Control) ไม่ออกกำลังกาย

 

โดยทำการทดลองนานถึง 8 สัปดาห์ ได้ผลดังตารางข้างล่าง

Untitled

 

จากบทคัดย่อของงานวิจัยจะบอกว่าการฝึกแบบเซอร์กิตนั้นช่วยทำให้ไขมันได้ดีกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาไปถึงปริมาณมวลไขมันโดยตรง (fat mass) พบว่าการฝึกแบบเซอร์กิตนั้นลดไขมันได้ไม่แตกต่างจากการฝึกแบบปกติเลย โดยสังเกตจากด้านขวาของตารางตรงช่อง Fat mass

 

 

การฝึกทั้งสองแบบนี้ใช้ทั้ง นน เท่ากัน, จำนวนท่าบริหารเท่ากัน, จำนวนเซทเท่ากัน และได้ผลในการลดไขมันพอๆ กัน (ไม่มีนัยยะสำคัญเชิงสถิติ) ดังนั้นด้วยข้อมูลในตอนนี้จึงอาจจะบอกได้ว่าการเปลี่ยนไปฝึกแบบเซอร์กิตนั้นก็ไม่แตกต่างจากการฝึกแบบปกติ ทั้งสองแบบสามารถลดไขมันได้เมื่อควบคู่กับการคุมอาหาร

 

ดังนั้นเมื่อเริ่มลดไขมัน ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปฝึกแบบเซอร์กิตหรือฝึกแบบธรรมดาก็ได้ผลต่อการลดไขมันไม่ต่างกัน สิ่งที่ต่างกันคือระยะเวลาในการฝึกที่สั้นลงในการฝึกแบบเซอร์กิตเท่านั้น และที่สำคัญการฝึกแบบเซอร์กิตที่แนะนำกันอยู่ในปัจจุบันจะเป็นการเน้นการฝึกที่ไม่ใช่น้ำหนักมากขนาดนี้ การยิ่งใช้น้ำหนักมากขึ้นยิ่งมีการเรียกกล้ามเนื้อมาทำงานเยอะและกระตุ้นการเผาผลาญเพิ่ม ดังนั้นการฝึกแบบเซอร์กิตด้วยน้ำหนักเบาๆ อาจจะได้ผลน้อยกว่านี้อีก

 

การลดไขมันควรจะเป็นการคุมอาหารและเพิ่มการคาร์ดิโอให้มากขึ้นเพื่อให้ร่างกายเกิดภาวะพลังงานติดลบและต้องดึงไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานมากกว่าที่จะเปลี่ยนวิธีการเวทเทรนนิ่ง

 

อ้างอิง

Alcaraz PE, Perez-Gomez J, Chavarrias M, Blazevich AJ. Similarity in adaptations to high-resistance circuit vs. traditional strength training in resistance-trained men. J Strength Cond Res. 2011;25(9):2519-27.

 

หมายเหตุ

การฝึกแบบ Circuit Training นั้นแตกต่างจาก High Intensity Interval Training (HIRT) ที่ทาง PlanforFIT เคยเสนอบทความไปว่าได้ผลในการลดไขมันได้มากว่า เป็นเพราะว่าการฝึกแบบ Circuit Training ไม่สามารถรักษา intensity ได้เหมือน interval เช่น High Intensity Interval Training (HIRT)

 

PT_1hrr

 

 

(Visited 4,824 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019